Likström omvandlas till växelström med växelriktare

800
Växelrikatare. Foto: Andreas Bergius.

När ljuset träffar solcellerna genereras likström som i sin tur omvandlas till växelström med hjälp av en så kallad växelriktare. Flera solpaneler kopplas till växelriktare och ger dig ett energisystem för anslutning till elnätet alternativt ett separat elsystem. En liten del av energin som genereras går åt till själva systemet vilket innebär att 15 procent av solens energi blir användbar el.