Teknikjättarna drivs på 100 procent förnybar el

811
Både Apple och Google investerar stora belopp i att bygga egna vindkraftverk, solpaneler och andra energikällor. Foto: Rabbaldshede Kraft.

Visste du att både Apple och Google köper in tillräckligt med förnybar energi för att driva hela sin verksamhet? Ett exempel är den Ellevio-anslutna vindparken i Lyrestad där hela årsproduktionen på 234 gigawattimmar köps av Google.

För en tid sedan gick Google ut med att hela bolagets verksamhet drivs med förnybar energi. Bara några dagar efter släppte Apple samma nyhet. Apple meddelade att i såväl butikslokaler och kontor som fabriker och datacenter är det förnybart som gäller.

Det betyder dock inte all energi som konsumeras i fabrikerna de facto kommer från gröna energikällor som vindkraft eller solkraft. Det finns exempelvis anläggning som ligger i områden där det inte finns tillgång till förnybar energi. De teknikjättarna gör är att de istället kompenserar genom att köpa stora mängder förnybar energi i andra delar av världen eller vid andra tidpunkter.

Investerar stora belopp i förnybart

”För varje kilowattimme vi konsumerar, köper vi en kilowattimme förnybar energi från ett vind- eller solkraftverk som byggts enkom för oss”, skriver Google.

Både Apple och Google investerar samtidigt stora belopp i att bygga egna vindkraftverk, solpaneler och andra energikällor. I dag finns många driftsatta anläggningar i flera länder, även i Sverige. Ett exempel är vindparken i Lyrestad, som ligger mitt emellan Mariestad och Töreboda. Parken, som är ansluten till Ellevios elnät, har en årsproduktion på 234 gigawattimmar. En produktion som helt och hållet köps av Google. Läs mer här.

– Google är ett av världens främsta företag när det handlar om att vara självförsörjande på förnybar el och är faktiskt den största köparen av förnybar energi i världen, säger Per Selldén, ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio.

Källa: Ny Teknik