Tusenlappar i sänkta elnätskostnader

2833
Den 1 februari sänker Ellevio priserna runt om i landet. – När vi är klara med den kommer samtliga våra kunder att ha ett elnätspris som ligger på ett genomsnitt för hela landet, säger David Bjurhall, ansvarig på Ellevio.

Den 1 februari sänker Ellevio sina priser i Värmland. För en villaägare handlar det om minskade kostnader med mellan 1 200 och 3 200 kronor per år.
– Vi har som mål att erbjuda alla våra kunder samma pris för samma tjänst, oberoende var de bor, säger David Bjurhall, ansvarig på Ellevio.

Redan för dryga två år sedan inledde Ellevio ett arbete för att jämna ut de skillnader i elnätspris som finns mellan Stockholm och övriga landet. Kunder i bland annat Värmland betalar idag mer än en kund i Stockholmsregionen. Historiskt finns en förklaring, eftersom det har varit uppdelat i geografiska områden med separata prislistor. Men framåt har Ellevio för avsikt att ha samma priser oavsett var i landet man bor, ett arbete som inleddes med en prissänkning hösten 2017.

Tusenlappar per år

Den 1 februari tar Ellevio nästa steg med större prissänkningar i Värmland, Hälsingland, Dalarna, Skaraborg och på västkusten, och lite mindre i Stockholmsområdet. För en eluppvärmd villa i Värmland är sänkningen upp till 24 procent, eller 2 500-3 200 kronor per år, se faktaruta nedan.

– Vi tycker att det är rimligt att kunderna ska betala samma pris för samma tjänst och det är därför vi genomför den här utjämningen. När vi är klara med den kommer samtliga våra kunder att ha ett elnätspris som ligger på ett genomsnitt för hela landet, säger David Bjurhall.

Senast den 1 januari 2023 kommer Ellevio att erbjuda samma pris till alla kunder, oavsett var i landet de finns.

Små förändringar över tid

Under de senaste åren har det varit återkommande diskussioner i media kring elnätsföretagens priser. För Ellevios kunder har dock prisutvecklingen inte varit särskilt dramatisk, sett över tid. Under den senaste sexårsperioden har den legat på i genomsnitt 3 procent per år, medan kunder i till exempel Värmland fått en genomsnittlig sänkning med 2 procent per år.

Här hittar du den aktuella prislistan för Värmland.