Två av tre kan tänka sig solceller

214
Den främsta anledningen till att skaffa solceller är för att det är miljövänligt, anser hela 81 procent av de tillfrågade.

Två av tre kan tänka sig att investera i solceller för att producera el till sin bostad och drivkraften är främst miljöskäl och minskade elkostnader. Dessutom är många öppna för att betala mer för en bostad med solceller. Detta enligt en ny undersökning utförd av Sifo.

Den främsta anledningen till att skaffa solceller är för att det är miljövänligt. Det anser hela 81 procent av de tillfrågade. 77 procent säger att de vill minska sina elkostnader och 30 procent anger det bidrag som finns att söka till installationen som primärt skäl.

Dessa uppgifter kommer från en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Swedbank. Rapporten visar också att många som planerar att installera solceller gör det för att de tror att det kommer att öka värdet på fastigheten. Och nästan fyra av tio svenskar säger sig vara villiga att betala mer för en bostad som har solceller som energikälla.

– Det här bekräftar solelsboomen och att de senaste årens starka utveckling fortsätter. Fler och fler upptäcker att egen solproduktion både är klimatmässigt och ekonomiskt smart, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Läs också: Räkna på solcellsinvesteringen med ny kalkyl

Stor investering

30 procent av de som är positiva väljer ändå att avstå eftersom det kostar för mycket och 22 procent väljer hellre att göra andra investeringar på sin fastighet.

– Som stor aktör har vi möjlighet att hjälpa många människor att göra hållbara val. Den som installerar solceller bidrar aktivt i energiomställningen och när många gör samma sak blir kraften stor. Att producera egen solenergi är dessutom ekonomiskt rationellt. Därför vill vi att fler som är intresserade av solceller faktiskt också ska kunna göra slag i saken och installera det, säger Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag på Swedbank.

Källa: Swedbank

Läs också: 5 frågor från projektledaren inför en solcellssatsning
Läs också: Allt fler producerar sin egen el