Tvinn – smart styrning av laddning

3316

Hallå där…

Jonas Thyni, vd och en av grundarna till Tvinn (Thyni & Viketoft Innovation AB)

Till att börja med: vad betyder Tvinn? Och hur hamnade du där?

– Själva bolagsnamnet är inte mer mystiskt än att det är en sammanslagning av grundarnas namn: Jonas Thyni och Jakob Viketoft sammanslaget med ordet innovation! För min del jobbade jag länge inom konsultbranschen där jag bland annat arbetade med att utveckla IoT-lösningar – IoT står för internet of things – där olika apparater och digitala tjänster kommunicerar med varandra. Min kollega och medgrundare Jakob är den som står för designarbetet av våra lösningar och han har en lång erfarenhet från att utveckla denna typ av avancerade system.

Vi kände i våra tidigare roller att vi bara skrapade på ytan av vad man kan uppnå med uppkopplade intelligenta system. Vi ville använda tekniken för att skapa smart och framförallt nyttiga lösningar, till exempel för att minska utsläppen och bidra till en omställning till ett fossilfritt samhälle.

Idén till Tvinn Nebula föddes efter att vi pratat med olika företag i transport- och fordonsbranschen som såg problem med att ställa om till el pga. de utmaningar som uppstår när man behöver ladda många fordon samtidigt. Kan man inte ladda fordonen kan man inte ställa om till eldrift. Vi hade kunskap om IoT-lösningar, hur teknologin fungerar och hur man sätter ihop ett system och kände att här har vi en stor utmaning och där vår lösning kan göra stor nytta.

Och nu tävlar ni med en innovation som rör…energisystem i molnet. Vad betyder det?

– Vår tanke går ut på att frigöra kapacitet som kan användas för att sänka energikostnader, öka antalet elfordon och samtidigt erbjuda stödtjänster till elnätet. Idén är ett digitalt system som bäddar för utsläppsfria fordon och framväxten av ett förnybart elsystem som på så vis bidrar till att uppfylla samhällets klimatmål.

Föreställ dig en rad med bussar i depå någonstans i Sverige. Bara här i Uppsala är det ungefär 180 bussar i drift i stadstrafiken. De här bussarna är ute i rusningen på morgonen, och kommer sedan in mitt på dagen för att laddas. När alla ska ladda samtidigt blir förbrukningen väldigt hög, och då räcker inte elen till.

Vår idé handlar om smart styrning av laddning. Det kan både handla om fordonens batterier och laddning och urladdning av stationära energilager, gärna i kombination med lokal energiproduktion. Vårt system underlättar möjligheten att ladda de här bussarna genom att använda den el vi har tillgång till på ett smartare sätt, ladda bussarna i rätt ordning och med rätt mängd elektricitet. Vårt system räknar ut och anpassar hur mycket energi varje buss behöver, och schemalägger sedan laddningen efter bussarnas tidtabell. Bara här i Uppsala kan en kombination av vår programvara och ett stationärt energilager göra att man kan ladda fyra till fem gånger så många bussar som idag.

Är det bara företag, offentliga aktörer eller någon i övriga samhället som kommer att ha nytta av ert molnsystem för energi?

Jonas Thyni, vd och en av grundarna till Tvinn.

– Det vi har fokus på just nu är professionella aktörer, företag som sysslar med transporter eller logistik. Men det kan också vara en industri som till exempel  inte kan öka sin produktion för att det inte finns tillräckligt med kapacitet för el som motsvarar behovet.  På sikt kan man även skala upp det så att alla fordon och stationära energilager ska kunna kopplas upp mot elnätet och leverera överskottsenergi till elnätet. Där skapas ett slags virtuellt kraftverk som ökar möjligheten för flexibilitet, frigör kapacitet och bidrar till att stabilisera ett elnät som är bättre anpassat för förnybar energiproduktion och elfordon.

Om vi lyfter blicken lite – vad tror du är den viktigaste utmaningen i dagens energisystem ur ett klimatperspektiv?

– Jag tror att det viktigaste ur ett långsiktigt perspektiv är att när traditionell baskraft som kärnkraft och kolkraft försvinner måste man åstadkomma en större flexibilitet i energianvändandet. Det behövs en attitydförändring när det gäller hur vi ser på energi och energianvändning och en förståelse för att vi behöver anpassa vår förbrukning. Det kan handla om att anpassa när och hur man laddar ett fordon, så att det matchar det ojämna flödet av el från förnybara energislag som vind och sol.

LÄS MER: tvinn.se

SE FILMEN: Jonas presenterar Tvinns bidrag.