Unicorn – roboten som hämtar sopor

591
En självkörande sophämtningsrobot kan köra mellan bostäder i ett bostadsområde, sedan hämta hushållens sopor och köra soporna till en återvinningscentral. Foto: Mälardalens Högskola.

Sistaårsstudenter på civilingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola har under hösten arbetat med utvecklingen av en självkörande cykel och en autonom sophämtningsrobot.

Studenterna som går på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system har under hösten arbetat skarpt med två spännande innovationer, Autobike och Unicorn.

– Att jobba i ett skarpt projekt som detta är kul eftersom man får utmana sig själv och testa den kunskap man har samlat på sig under de fyra år vi har gått här, säger Mohammed Mahmoud, som arbetat med projektet Autobike, i ett pressmeddelande.

Autobike, en självkörande cykel. Foto Mälardalens Högskola.

Syftet med Autobike var att utveckla en självkörande cykel som kan användas i testmiljöer för autonoma bilar. Innan autonoma bilar lanseras på marknaden testas de nämligen i testmiljöer för att säkerställa att de fungerar som de ska och till exempel kan väja för en cyklist som dyker upp helt oväntat.

– I dagens testmiljöer används cyklar som dras med hjälp av linor. Men i detta projekt ska vi utveckla en cykel som är självkörande och beter sig som en cyklist, säger Mikael Ekström, docent i robotik och ansvarig för kursen.

Unicorn – autonom sophämtningsrobot

Målet med det andra projektet, kallat Unicorn var att utveckla en autonom sophämtningsrobot som kan köra mellan bostäder i ett bostadsområde, för att hämta hushållens sopor och köra soporna till en återvinningscentral. På så sätt kan soporna hämtas oftare, bullernivån minska och privatpersoner behöver inte åka iväg till en återvinningsstation med sina sopor.

– Syftet med Unicorn är att förenkla och förbättra möjligheterna till sophantering och sopsortering för hushållen. Projektet har sin grund i ett tidigare projekt där vi utvecklade en sophämtningsrobot som skulle underlätta arbetet vid tömningen av sopkärl, säger Mikael Ekström.

I och med att flera robotar ska kunna hämta sopor i samma bostadsområde finns det en del aspekter att ta hänsyn till.

– För att människor i området inte ska bli rädda för robotarna och känna sig säkra i deras omgivning, jobbar vi med att få roboten att tydligt visa åt vilket håll den ska åka, säger Alexandra Hengl, student som arbetat med Unicorn.

Källa: Mälardalens högskola