Vad är skillnaden på energi och effekt?

14148

Energi och effekt som begrepp känner de flesta till. Men har du koll på hur de skiljer sig åt? Om inte får du förklaringen här.

Kort uttryckt beskriver effekt hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet. För att förtydliga detta kan en bil användas som exempel. Bensinen är det som ger energi medan effekten talar om hur stark motorn är. Det är alltså motorns effekt som bestämmer hur mycket arbete motorn kan utföra under en sekund. Energin är det som krävs för att det arbetet ska utföras. Om det gäller elektriska apparater, exempelvis en lampa, är effekt måttet på hur mycket ström som används för att lampan ska lysa.

Watt och kilowattimmar

För att kunna räkna ut hur mycket energi en apparat eller lampa använder måste du veta dess effekt och hur länge den används. Effekt mäts i watt (W) och tiden i timmar (h). Energi är effekt multiplicerat med tid och mäts i wattimmar (Wh).

Energi = effekt x tid

När man talar om värmebehov och energianvändning i hus används ofta enheten kilowattimme (kWh). K står för kilo, w står för watt och h står för timmar. Vill du få ett värde i kilowattimmar (kWh), som är tusen wattimmar, ska värdet i wattimmar divideras med 1 000.

Hur mycket energi drar en lampa med en effekt på 10 W under en timme?

Svaret är 10 Wh eller 0,01 kWh. Detta eftersom 10 W (effekten) x 1 h (tiden) = 10 Wh. Om värdet ska vara i kilowattimmar divideras svaret med 1 000, vilket blir 0,01KWh.

Här reder vi ut fler termer och begrepp på ett begripligt sätt.

Källa: Energirådgivningen