Vad händer med solcellsstödet 2019?

554
Vid årsskiftet 2017/2018 höjdes solcellsstödet i Sverige från 20 till 30 procent av investeringskostnaden.

Det råder osäkerhet kring det statliga stödet till solceller. Vad ligger det på nu, kommer det att sänkas och vad händer med de ansökningar som inte blivit behandlade? Vi bad Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten, att reda ut vad som gäller.

Vid årsskiftet 2017/2018 höjdes solcellsstödet i Sverige från 20 till 30 procent av investeringskostnaden. Denna höjning resulterade i en enorm anstormning av nya ansökningar – varav många inte kunde finansieras i 2018 års budget.

I Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget för 2019 föreslogs en sänkning av stödnivån för solceller till 15 procent. Men för att detta förslag ska träda i kraft behövs ett regeringsbeslut och något sådant är inte taget. Känns läget fortfarande oklart? Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten, ger svar utifrån vad vi vet i dagsläget*.

Vad ligger stödet på idag? Kommer det att ändras under 2019?

– Stödet ligger för närvarande kvar på 30 procent och max 37 000 kr plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Maxbelopp för en anläggning är 1,2 miljoner kr. I näringsutskottets betänkande 2018/19:NU3 står följande: ”…Utskottet anser samtidigt att subventionsgraden för stöd till solceller ska sänkas snarast möjligt till 15 procent.” Detta skrevs dock innan januariöverenskommelsen och en sänkning av stödnivån är ett regeringsbeslut som ännu inte har genomförts. Det är således inte beslutat varken om eller i sådana fall vad en förändring av stödnivån kommer vara.

Hur går det med min ansökan som jag skickat in?

– I dagsläget behandlas din ansökan som vanligt. Det råder dock högt söktryck och det ligger många ansökningar i kö. Sökande kan behöva vänta en längre tid på att få sin ansökan beslutad och sökande får stöd i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Ska jag avvakta eller ansöka om solcellsstöd?

– Om uppförandet av en solcellsanläggning endast kan göras under förutsättning att en sökande tagit del av stödet bör denne ställa sig i kö. Om det däremot finns incitament att bygga anläggningen utan stöd kan det vara fördelaktigt att inte behöva vänta på tillgängliga medel för solcellsstödet. För privatpersoner finns då möjlighet att söka rotavdrag för arbetskostnaden förenade med uppförandet av solcellsanläggningen (men observera att du inte kan söka både solcellsstöd och göra rotavdrag samtidigt).

Går det att göra en ansökan och senare dra sig ur processen?

– Ja, en ansökan om solcellsstöd är inte bindande.

Läs också: Familjen Ridderstedt skaffade solceller för miljöns skull

* Intervjun är gjord i slutet av mars 2019