Värdefullt vatten – var klimatsmart till sista droppen!

925
Var sparsam med badkarsbad. Duscha i stället snabbt och håll duschhandtaget i handen i stället för att fästa det på väggen.

När du använder vatten förbrukar du också energi så det finns flera anledningar till att vara sparsam med vattnet. Inte minst för att det råder vattenbrist i vissa delar av vårt land, exempelvis i Halland.

En del kanske undrar varför man ska spara på vattnet överhuvudtaget? Svaret på den frågan är att när du använder vatten förbrukar du samtidigt energi. Genom att du sparar på energin, minskar du automatiskt på utsläpp från energiframställningen.

Andra resursbesparingar är bland annat användningen av kemikalier i reningen av dricksvatten och avlopp. När du duschar sparar du vatten genom att duscha kortare tid, men du sparar också på den energi som går åt för att värma upp vattnet. Dessutom krävs energi för att driva pumpar som transporterar vattnet från vattentäkterna till hushållen. Energi- och resursanvändningen vid vattenreningen sparar du också på. Detsamma gäller vid transport och rening av det avloppsvatten som leds bort från hushåll och arbetsplatser.

14  Vattensmarta tips
 1. Var sparsam med badkarsbad. Duscha i stället.
 2. Duscha snabbt och håll duschhandtaget i handen i stället för att fästa det på väggen.
 3. Gamla kranar och duschmunstycken kan bytas ut mot snålspolande. En tio minuters dusch om dagen kostar cirka 2 000 kronor per år. Med ett energisparande duschmunstycke kan du halvera vattenmängden och kostnaden.
 4. Stoppa läckage. En droppande kran kan förbruka cirka 15 kubikmeter vatten per år. En strilande kran kan förbruka ungefär 300 kubikmeter. En toalett som smårinner kan betyda ett slöseri på 700 kubikmeter per år.
 5. Diska och tvätta med fulla maskiner. Välj sparprogram.
 6. Undvik att skölja disken under rinnande kran och måste du göra det så skölj med kallt vatten.
 7. Koppla diskmaskinen till kallvattenkranen.
 8. Skölj handtvätt i kallt vatten.
 9. Använder du toaletten många gånger om dagen kan det vara värt att byta ut den, eller bygga om, till en snålspolande variant.
 10. Undvik att låta kranen i handfatet rinna när du rakar dig eller borstar tänderna.
 11. Tvätta inte bilen så ofta. Tvätta den dessutom helst på tvättanläggningar.
 12. 80 procent av Sveriges befolkning har mjukt vatten vilket innebär att det räcker med den lägsta doseringen tvätt och diskmedel för att det ska bli rent. Din kommun kan svara på om du har mjukt vatten.
 13. Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården.
 14. Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.

Källa: Naturskyddsföreningen, Karlstads kommun, havochvatten.se,