”Varje konsument ska känna till den nya elsäkerhetslagen!”

6516

I juli förra året trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft. Sedan dess har Elsäkerhetsverket arbetat hårt för att informera om vad den innebär. Men har informationen nått alla konsumenter? Vi frågade Camilla Arnäs-Nielsen, kommunikatör på Elsäkerhetsverket.

I juli 2017 kom den nya elsäkerhetslagen. Vad går den ut på?

– Den innebär bland annat att det är företagen som utför elinstallationer som är ansvariga för utförandet. Till skillnad mot det tidigare systemet där behöriga elinstallatörer genom överinseende av yrkesmän såg till att utförandet var rätt.

Alla företag som arbetar med elinstallationer ska ha ett så kallat egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Företagen ska också ha en ”elinstallatör för regelefterlevnad” som stöd i arbetet med att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen. De företag som utför elinstallationsarbete exempelvis hemma hos dig och mig måste dessutom finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Även privatpersoner påverkas av den nya lagen genom att de stärks i sin roll som beställare eller köpare av elinstallationstjänster. Via e-tjänsten ”Kolla elföretaget” kan de enkelt kontrollera att företaget som de planerar att anlita finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Berätta om e-tjänsten ”Kolla elföretaget”.

– Vi har tagit fram en e-tjänst som finns på Elsäkerhetsverkets hemsida elsakerhetsverket.se. Där kan du kolla om elföretaget du vill anlita finns registrerat och dessutom vilka verksamhetstyper företaget är registrerat för, d.v.s. vilka slags arbeten som företaget har rätt att utföra. Vill du till exempel sätta in flera nya uttag i din bostad och ser att företaget exempelvis är registrerade för ”bostäder”, då har det aktuella företaget intygat att de har rätt kompetens att utföra jobbet. Som konsument kan du faktiskt också begära att få se företags egenkontrollprogram.

Men är alla elinstallationsföretag registrerade där?

– De företag som åtagit sig att följa det nya regelverket finns i registret, idag mer än 10 500 stycken. Exakt hur många som ännu inte registrerat sig är svårt att avgöra då det inte finns exakt statistik över hur många ”registreringspliktiga” elinstallationsföretag det finns i Sverige idag. Om företaget man planerar att anlita inte finns med bör man kolla med dessa om det exempelvis är en underleverantör som utför arbetet. Då är det underleverantören man ska kolla upp. Men om företaget som ska utföra arbetet inte finns registrerade, så ska man vända sig till ett annat företag. Man kan också anmäla till Elsäkerhetsverket om ett företag inte finns registrerat (mer info finns på webbplatsen).

Hur har ni informerat konsumenterna om den nya lagen?

– Kommunikationen till konsumenterna har varit, och är fortfarande, väldigt viktig. Detta då de har en viktig roll i den nya lagstiftningen. Hela förra året fokuserade vi på att informera om den nya lagen och om vår e-tjänst. Vi har informerat i en mängd olika kanaler, konsumenttidningar, TV, Youtube, digitala annonskampanjer, informationsmaterial osv.

Har informationen nått fram till alla?

– Med flera miljoner hushåll som berörs så har vi självklart många kvar att nå med vårt budskap om ”Kolla elföretaget”. Hittills kan vi se en liten, men positiv, förändring när det gäller kännedom om vår e-tjänst. MEN, det här är bara början på våra insatser. Vi kommer att arbeta både tålmodigt, långsiktigt och återkommande.

Till sist, vilka är dina bästa tips om man vill anlita ett elinstallationsföretag?

– Till att börja med är det viktigt att man förstår att man som ägare av exempelvis ett hus är ansvarig för att elen är säker. Det gäller både gamla och nya elinstallationer. Därför ska man alltid anlita ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket när det gäller elinstallationer.

Titta också vilka verksamhetstyper de är registrerade för, så att de verkligen får utföra den typ av arbete som du vill ha utfört. Ett tips är också att begära och spara dokumentation på arbetet de utfört. Dessa uppgifter kan vara bra att ha vid överlåtelser, försäkringsärenden m.m. Likaså när du står inför ett husköp, gör en elbesiktning av bostaden innan du skriver på ett avtal. Då vet du redan från början i vilket skick elen är i ditt blivande hem.

Fakta

Så arbetar Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Deras vision är trygg och störningsfri el. Arbetet går främst ut på att utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiseringsarbete. Elsäkerhetsverket handlägger också ansökningar om auktorisation, det som tidigare kallades för behörighet, som elinstallatör och ansvarar för ett register över elinstallationsföretag.