Världsunik elväg har invigts i Sverige

583

eRoadArlanda är den första elvägen i världen där både gods- och personfordon kan laddas medan de kör. I våras invigde infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon elvägen – som skapat stort intresse hos världens medier.

En cirka två kilometer lång elskena har lagts på vägen mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde utanför Stockholm. Elvägen, som går under namnet eRoad Arlanda, driver och laddar elfordon medan de kör. Det fungerar så att energi överförs från skenan i vägen till fordonet med hjälp av en rörlig arm. Armen känner av var skenan i vägen ligger och när fordonet befinner sig över den är kontakten i nerfällt läge – men vid en omkörning lyfts kontakten automatiskt upp.

Unik lösning

Elvägen är helt unik i sitt slag eftersom både gods- och personfordon kan laddas medan de kör. Systemet är dimensionerat för tyngre last men det fungerar även för bilar och bussar. Lösningen kan möjliggöra elektrifiering av befintliga allmänna vägar och en framtid med fossilfria vägtransporter.

Invigning av eRoad Arlanda. Foto: NCC Joakim Kröger.

– En av vår tids stora frågor är hur vi kan skapa fossilfria vägtransporter. Nu har vi en lösning som möjliggör detta vilket är fantastiskt. Sverige ligger i absolut framkant med den här tekniken som vi nu hoppas att vi kan ta vidare till fler delar av landet och världen, säger Hans Säll, ordförande i konsortiet eRoadArlanda och affärsutvecklingschef inom NCC.

Stort intresse globalt

Vägen skulle ha stått klar redan i oktober. Men mycket högt ställda säkerhetskrav gjorde att det dröjde tills april innan den invigdes. Invigningen skedde under högtidliga former av Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Att elvägen är unik i sitt slag märktes inte minst på det stora intresset från internationella medier. CNBC, CNN, BBC och ytterligare drygt 1000 medier från hela världen har hittills rapporterat om projektet.

– Medierna ställer främst frågor om tekniken bakom elvägen och hur vi hanterar säkerheten och drift och underhåll av en väg som denna. Eftersom en av vår tids stora frågor är hur vi kan skapa fossilfria vägtransporter är de självklart även intresserade av hur planen framåt ser ut, säger Hans Säll och avslutar:

– Här har regeringen via Trafikverket redan nu sagt att man vill upphandla en längre elvägssträcka på 20–40 kilometer inom de närmaste åren.

Fakta: eRoadArlanda

Projektet eRoadArlanda arbetar med att förverkliga framtidens elvägar och är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling. Lösningen baseras på konduktiv teknik där en elskena i vägbanan driver och laddar fordonen under resan. Skenan i vägen, som är kopplad till elnätet, är uppdelad i sektioner och en sektion spänningssätts endast när ett fordon befinner sig ovanför. Vilket innebär att om en bil stannar kopplas strömmen bort. Skenan gör det möjligt att både ladda fordonets batterier samt att driva det framåt.

Källa: Eroadarlanda.se och Energivarlden.se.