Värmlands väg mot hållbart resande ger kreativa lösningar

421
Karlstads kommun har tillsammans med andra kommuner och byggföretag arbetat för att skapa verktyg och metoder för samhällsplanering som leder till att fler ska kunna gå och cykla.

Projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland” pågår för fullt. Och redan nu har en mängd kreativa idéer och samarbeten dykt upp och testats. Fokus ligger på tre områden: arbets- och tjänsteresor, samhällsplanering och kundens resa till och från handeln.

Det treåriga projektet hör ihop med den regionala Värmlandsstrategin 2014–2020, vars syfte är att skapa en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig, skriver klimatsynk.se.

Karlstad kommun har under projektets gång jobbat med utgångspunkt i ”mobility management”, vilket innebär att man med hjälp av olika åtgärder strävar efter att göra resandet mer hållbart, ofta innan det ens har börjat.

Arbets- och tjänsteresor

Kommunen såg tidigt ett behov av att samla arbetsplatser för att höja kunskaperna kring hur hållbart resande bidrar till mer attraktiva arbetsplatser och tryggar kompetensförsörjningen.

15 arbetsplatser deltog där varje arbetsplats utformade en egen handlingsplan för hållbart resande.
– Deltagarna har kommit flera steg framåt i sitt arbete med hållbara resor. De har jobbat mycket med resepolicys och digitala tjänster som underlättar för resfria möten och samåkning. Arbetsplatserna har även tagit fram en handlingsplan för hur de ska jobba vidare med den här frågan. Med projektet har vi startat upp en process, men mycket arbete återstår, säger Mikael Haster, miljöplanerare på Karlstad kommun.

I en av de nordvästra kommunerna visade det sig att man hade svårt att behålla personal på grund av långa pendlingsavstånd.

– Det landade i tanken om en ”konceptbuss”, som ska anpassas med bättre internet och arbetsplatser för att göra det enkelt att jobba ifrån den. Den ska utgöra ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken och trafikera sträckor där behoven är som störst. Värmlandstrafik driver nu vidare idéen med konceptbuss i ett nytt projekt.

Hållbar samhällsplanering

Här har Karlstad kommun tillsammans med andra kommuner och byggföretag arbetat för att skapa verktyg och metoder för samhällsplanering som leder till att fler ska kunna gå och cykla.

– Får vi fler att cykla, får vi fler att åka kollektivt. Får vi fler att åka kollektivt, stärker vi centrumutvecklingen. Därför tog vi fram cykelstrategier för tre mindre kommuner, berättar Mikael Haster.

Kundens resa till och från affärerna

Området som handlar om kundens resväg till- och från butik visade sig innehålla en del utmaningar. Mikael Hester förklarar.
– Företagare är naturligtvis intresserade av nya tjänster som på sikt kan leda till tillväxt. De bryr sig dock inte alltid om hur deras kunder tar sig till butiken.

Men även här kom man fram med olika idéer, bland annat digitala tjänster som gynnar butiker och samtidigt bidrar till ett hållbart resande. Ett exempel var när man kopplade ihop två företag i Karlstad, ett som sålde julgranar och ett som erbjöd cykelutkörning.
– Vi ordnade en tjänst där du som privatperson kunde få din julgran hemkörd med cykelbud.

Trots en del utmaningar är miljöplaneraren nöjd med projektet i stort.
– Om man tittar i ett vidare perspektiv har vi höjt kunskapsnivån generellt i Värmland. Den regionala samordningen har gått framåt och flera kommuner har börjat att ta upp frågor kopplade till hållbart resande på ett annat sätt än tidigare, avslutar miljöplaneraren.

Källa: klimatsynk.se  hallbartresandevarmland.se

Fakta

Hållbart resande i ett växande Värmland är ett treårigt projekt för värmländska kommuner med fokus på att skapa bättre möjligheter för gröna transporter i regionen.

Projektet utgör en viktig pusselbit i det förändringsarbete som behövs för att nå målen i Värmlandsstrategin för åren 2014 till 2020. En strategi som utrycker en vilja att gå mot en framtid där det finns ett internationellt näringsliv som är innovativt och utvecklas.

Projektet får stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.