Värmländska Cecilia är en av Sveriges främsta inom elsäkerhet

1942
Cecilia Axelsson från Årjäng reser runt i hela landet och utbildar i så kallad potentialutjämning.

Fortfarande är det fler män än kvinnor som söker sig till teknikyrken, inte minst inom energibranschen. Ett lysande undantag är värmländska Cecilia Axelsson, en av Sveriges främsta experter inom elsäkerhet.

Inom energisektorn finns det en bra bit kvar tills det råder en jämn könsfördelning. Därför är det viktigt för branschens aktörer jobbar på att öka dels mångfalden, men också jämställdheten. Detta gäller givetvis också Ellevio:

– När vi startade Ellevios jämställdhetssatsning Switch för ett par år sedan, var 27 procent av medarbetarna kvinnor. Idag motsvarar andelen 31 procent. Men vi nöjer oss inte förrän vår organisation speglar den mångfald som finns i samhället, det vill säga att inget kön ska utgöra mindre än 40 procent av medarbetare och chefer, berättar Johan Lindehag, vd på Ellevio.

LÄS MER: Det här är Switch – Ellevios samarbeten för ökad jämställdhet

Utöver att stötta organisationer som särskilt vänder sig till unga tjejer, sponsrar Ellevio också föreningen Kraftkvinnorna, ett nätverk vars syfte det är att lyfta fram kompetenta kvinnor i energibranschen.

– Nätverkets mål är att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorn. Vi tror att med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen, säger Anna-Carin Joelsson, chef för affärsutveckling och IT på Ellevio.

LÄS MER: ”Ellevio stödjer Kraftkvinnorna för att få bättre jämställdhet i branschen”

Och en av många kvinnliga förebilder i energibranschen är Cecilia Axelsson från Årjäng.

Cecilia Axelsson, civilingenjör inom elkraft och konsult i egna företaget Potentiale i Värmland. Fotograf: Henrik Sannesson.

– Jag satsade på sommarjobb i Årjängs Nät och efter en tids funderande bar det i väg till Chalmers i Göteborg där jag 2003 blev civilingenjör. I dag är jag företagare inom ett av vårt lands smalaste yrkesområden, elsäkerhet, berättar hon för NWT.

Cecilia Axelsson reser runt i hela landet och utbildar i så kallad potentialutjämning.

– Det betyder, enkelt översatt, att man utjämnar två spänningsnivåer. Häromdagen var jag i Kolmårdens djurpark och såg till att björnarna fick rätt nivå på elstängslet, berättar Cecilia Axelsson för NWT.

LÄS MER: ”Varje konsument ska känna till den nya elsäkerhetslagen!”

Och enligt installatörsföretagen är Cecilia Axelsson en av de främsta i landet på just det här området. Kanske är det också därför som hon sedan en tid tillbaka har anlitats som expert på elsäkerhet av branschtidningen Elinstallatören.

– I samband med mina elsäkerhetsutbildningar får jag många nyfikna frågor och ibland även en axelryckning med kommentaren ”Jag vet inte varför, man har väl alltid gjort så?” Det är dags att vi rätar ut frågetecknen en gång för alla!

Källor: nwt.se, Elinstallatören, potentiale.se