– Vi drar hellre på än blåser av!

1669
Ellevio har fått beröm för hur de hanterat årets snöoväder, men allt började egentligen efter stormen Per. Då införde företaget en helt ny krismodell kallad för ”storstörningsmodellen”. Patrik Wahlberg, driftchef för lokalnät berättar vad den går ut på och hur Ellevios team arbetar när en krissituation uppstår.
Hur håller Ellevio koll på väderleken?

– Vi köper in en extra tjänst från SMHI som ger oss tillträde till en särskild webbportal. Där är prognoserna skräddarsydda för vårt behov och betydligt mer detaljerade än för gemene man. Där följer vi vädret dygnet runt, året om.

Både Stormen Gudrun och Per orsakade enorma skador. Vilka lärdomar drog Ellevio efter monsterstormarna?

–  Efter Pers framfart 2007 insåg vi att vi behövde förändra vårt arbetssätt. Det var då vi införde den så kallade storstörningsmodellen. Modellen visade sig fungera jättebra och uppskattas både av oss och av våra entreprenörer ute i fält, mycket för att den är så tydlig.

Patrik Wahlberg, Ellevio driftchef för lokal nät.
Vad går modellen ut på?

– Den beskriver hur vi ska utöka och bemanna vår storstörningsorganisation när ett större oväder är på gång. Man kan säga att vi frångår vår normala organisation för att istället bygga upp strukturen kring två staber där den ena placeras lokalt i området och den andra centralt i anslutning till vår driftverksamhet. Inom respektive stab finns sedan ett antal fördefinierade roller med särskilt utbildande personer. Syftet är att få en enklare styrning och ett tätare samarbete med våra entreprenörer.

–  Uthållighet är något vi också tar i beaktande då en större krissituation kan pågå i ett antal dagar och som i stormen Pers fall i över en vecka.

– Det första vi gör när vi får indikationer om ett större oväder är att ta ett beslut om och hur vi ska utöka våra resurser. Här arbetar vi likt Länsstyrelsen med ett färgkodsystem som beskriver våra olika eskaleringsnivåer (grön, gult och rött). På varje nivå finns ett antal åtgärder som skall vidtas. Exempel på det är att vi förbereder vår organisation genom att utöka vår beredskap i fält och vår bemanning i kundtjänst.

– Både inför och under pågående storstörning har vi fortlöpande avstämningar så att vi delar samma lägesbild och får till en bra prioritering på det som skall utföras.

Vad är kriterierna för om ni ska gå upp i beredskap eller ej?

– Det är många faktorer som spelar in, dels beror det på typen av väder, vilket geografiskt område det gäller men också erfarenhet av tidigare störningar. En tumregel är dock att om det finns minsta osäkerhet hur vädret kommer att utveckla sig drar vi hellre på än blåser av. Och den inställningen har hittills varit omtyckt, speciellt bland våra kunder.

Vilka resurser har Ellevio tillgång till vid en krissituation?

–  Inom respektive geografiskt område där vårt elnät finns har vi avtal med olika aktörer för beredskap och felavhjälpning. De kan snabbt mobilisera sig då de finns lokalt i området. De har även tillgång till duktiga skogshuggare och då självklart även skogsmaskiner. Om behov uppstår har vi också en möjlighet att förflytta resurser från andra områden där vi har ”ostört nät”. Vi har avtal med helikopter som på hög höjd kan överblicka var felen finns och omfattningen på skadorna. Tillgång till reservdelar kan också vara kritiskt och det får inte försena en felavhjälpning. Här har vi förberett oss med att ha packade containers som vi enkelt kan flytta mellan våra områden

Vintern är inte slut än men hur skulle du vilja sammanfatta vädret hittills?

–  Överlag har det varit bra och jag är stolt över vår beredskap. Kunderna berömde oss efter snöovädret i Hälsingland. Veckan innan, på morgonen den 24 januari i Värmland blev 8 000 hushåll utan ström. Även där fungerade allt väldigt bra och redan på kvällen hade de flesta kunder fått tillbaka strömmen och vi hade nästan ett 100-tal montörer igång som avhjälpte felen.

Hur kan Ellevio bli ännu bättre i framtiden?

– Man kan alltid bli bättre. Vi samlar erfarenheter efter varje större störning och vi jobbar med kontinuerlig träning. Ett fortsatt bra samarbete med våra entreprenörer är nyckeln till framgång

Sedan fortsätter Ellevios sina investeringar i elnätet vilket också kommer att göra skillnad. En tydlig strategi är till exempel att vädersäkra våra nät genom att ersätta gammal luftledning med jordkabel.