Vilka är Sveriges smartaste städer? Här är listan!

2105
En viktig faktor för att en stad ska anses som smart är att människors behov står i centrum av teknikutvecklingen.

I årets upplaga av rapporten Samhällsbarometern* har invånare i Sveriges 20 största städer fått ranka hur smart just deras stad är. Det handlar exempelvis om hur hållbar och innovativ staden upplevs. Vilken blev vinnaren? Det kan du läsa om här.

Hur trygga de känner sig, hur framkomlig trafiken är, om näringslivet tar ansvar i miljö- och hållbarhetsfrågor samt hur bra de upplever mobilnätets täckning är några av de frågor som invånarna fått betygsätta. En annan viktig faktor för att en stad ska anses som smart är att människors behov står i centrum av teknikutvecklingen.

Läs också: Tips för en klimatsmart vardag

Linköping i topp

Rapporten visar att totalt 52 procent av medborgarna upplever sin stad som smart. Sju av tio har exempelvis mycket god tillgång till höghastighetsinternet och lika många tycker att det finns en mycket bra struktur för källsortering. Den smartaste staden enligt rapporten är Linköping, på en andra plats kommer Malmö och Lund kniper tredjeplatsen. I dessa städer har exempelvis energi- och klimatfrågor stått högt på agendan i flera år – vilket avspeglar sig i resultatet.

– De städer som toppar Samhällsbarometerns index är de städer som lyckats omsätta mål och visioner om en smart stad i praktisk handling utifrån invånarnas behov och prioriteringar. Glömmer man bort människans roll i den smarta staden är det tveksamt om staden kan bedömas som smart fullt ut, säger Malin Granath, universitetslektor vid  Linköpings Universitet.

* Om Samhällsbarometern: Initiativtagare är PE, en konsultkoncern inom samhällsbyggnad och industri. Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo med cirka 3 300 kvinnor och män mellan 18–74 år.

Källa: Samhällsbarometern2019

Fakta: Sveriges smartaste städer

1. Linköping
2. Malmö
3. Lund
4. Uppsala
5. Norrköping
6. Karlstad
7. Halmstad
8. Umeå
9. Stockholm
10. Helsingborg
11. Örebro
12. Växjö
13. Västerås
14. Göteborg
15. Gävle
16. Sundsvall
17. Södertälje
18. Jönköping
19. Borås
20. Eskilstuna

Läs också: Göteborg rankas som världens näst smartaste stad