Vilken lutning och yta på ett tak?

754
Solpaneler. Foto: Andreas Bergius

Enligt Energimyndigheten kan en ny anläggning på 1 kilowatt, placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30–50 graders lutning, producera cirka 950 kWh per år. Ytan som går åt är 6–7 kvm. Ett villahushåll förbrukar i snitt 5000 kWh hushållsel per år vilket kräver 30–40 kvm takyta. Utöver detta förbrukar en uppvärmning med direktverkande el cirka 20 000 kWh per år. Eftersom många värmer sitt hus på annat sätt har vi valt att dela upp förbrukningen.