Vindkraft driver alla eltåg i Nederländerna

2001

All eldriven tågtrafik i Nederländerna drivs av vindkraft. Det uppger landets järnvägsbolag NS. Även i svensk tågtrafik finns ett tydligt fokus på hållbarhet. SJ köper 100 procent förnybar el till att driva tågen och alla resor är sedan 1994 märkta med Bra Miljöval.

Det var år 2015 när NS, ett nederländskt järnvägsföretag, teamade upp med energiföretaget

Eneco som allt började. Deras gemensamma ambition var att minimera tågens utsläpp drastiskt med målsättningen att förnybar el skulle driva landets tågtrafik senast 2018. Men redan den 1 januari förra året uppnåddes målet, enligt NS, landets nationella järnvägsbolag, skriver The Guardian.

– Sedan den 1 januari 2017 drivs 100 procent av våra tåg av vindkraft. Så vi uppnådde faktiskt vårt mål ett år tidigare än planerat, säger Ton Boon, talesperson för NS, till The Guardian.

Enligt NS kan ett vindkraftverk som går i en timme driva ett tåg över 19 mil. Nu hoppas företaget kunna minska energiåtgången ytterligare 35 procent per passagerare till år 2020.

Cirka 600 000 människor reser med dessa tåg varje dag.

Mest miljövänliga transportmedlet

Även svenska tåg drivs av förnybar el. Inget annat fordonsslag i Sverige har lika låga utsläpp som tåget på längre sträckor. De mycket låga utsläppen av koldioxid beror på att järnvägsnätet till största delen är elektrifierat och att all elen som köps in är förnybar. Det beror också på en låg friktion mellan räls och hjul och att många passagerare kan resa samtidigt.

Märkt med ”Bra miljöval”

Sedan 1994 är alla resor med SJ märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. För att få denna märkning ska en resa ge en liten miljöpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp. Kriterierna ställer krav både på utsläpp vid drift och av utsläpp vid produktion av elen som används för att driva fordonen.

SJ köper 100 procent förnybar el från främst vattenkraft, samt en liten andel vindkraft för att driva tågen. Av elen som köps in är 50 procent dessutom märkt med Bra Miljöval, vilket innebär att det ställs högre miljökrav på produktionen av elen, utöver att den är förnybar.

Källa: The Guardian, NS, SJ