Klart att producera egen el

När elmätaren är anpassad för att mäta överskottsel kan din solcellsanläggning aktiveras och du kan börja producera egen el.

Nu är din solcellsanläggning i gång. Så fort elmätaren är bytt eller anpassad aktiveras din solcellsanläggning och du kan börja producera egen el. Då kan vi också registrera hur mycket el som du matar in till elnätet. Det kan du följa på Mina sidor.

Vill du kunna följa allt vad dina solceller producerar behöver du kontakta din solcellsleverantör som hjälper dig med det.

Du får ett nytt avtal med Ellevio

När din solcellsanläggning aktiveras får du ett nytt elnätsavtal från oss. Det nya elnätsavtalet är ett tilläggsavtal. Det innebär att du kommer ha två elnätsavtal med Ellevio. Tilläggsavtalet gäller bara din produktionsanläggning och är ett komplement till det elnätsavtal du redan har hos oss. Till det får du också ett nytt Anläggnings-id för produktionen. Den använder du om du vill byta elhandelsföretag för den eventuella överskottsel du säljer.

Att mata in överskottsel till elnätet kostar inget extra så länge du uppfyller kraven för att vara en mikroproducent. Tilläggsavtal för mikroproduktion, är uppdelat på max 63A och över 63A samt uppdelat på moms och icke moms beroende på om du är registrerad hos oss som privatperson eller näringsidkare.

Lever du inte upp till villkoren för mikroproducent, räknas du som producent och kommer att få andra elnätsavtal både för din befintliga konsumtionsanläggning och den nya produktionsanläggningen. Se då aktuella elnätsavtal för inmatning och produktionsersättning vid inmatning på respektive elnätsområde.
 
I det nya elnätsavtalet för produktion kan du se hur mycket ersättning du får från oss för den överskottsel du matar in till elnätet. Eftersom vi kan leverera din producerade el till andra kunder i närområdet, minskar våra kostnader för eltransport. Det kallas för nätnytta och är vad vi ersätter dig för.

Se över ditt befintliga elavtal med ditt elhandelsföretag

När solceller installeras och du blir mikroproducent, måste elen matas in och ut i samma anslutningspunkt. Den el du som mikroproducent matar in i eller tar ut från elnätet rapporteras med kvartalsupplösning till din elhandlare i enlighet med gällande regelverk för mätning av en anläggning som producerar el. Detta kan komma att påverka prissättningen i ditt befintliga elhandelsavtal för din elanvändning, eftersom ditt elhandelsföretag mottager kvartsvärden från oss. Du bör kontakta din elhandlare för mer information om ditt elhandelsavtal för den el du tar ut från elnätet.

Ersättning från ett elhandelsföretag

Du kan sälja din överskottsel till vilket elbolag som helst. Om du inte själv gör ett aktivt val måste ditt nuvarande elbolag enligt lag ta emot överskottselen från din solcellsanläggning. Det kallas för mottagningsplikt och gäller för anläggningar upp till 100A med förnybar energikälla (sol, vind eller vatten). Kontakta ditt elbolag för att vara säker på att ditt avtal innehåller ersättning för överskottsel.

För förnybara produktionsanläggningar över 100A eller alla produktionsanläggningar som enbart består av batterilager behöver ni kontakta ett elhandelsföretag för att ha möjligheten att sälja eventuell överskottsproduktion.

När du har en aktiv solcellsanläggning och solen lyser kommer den el du använder i första hand från din solcellsanläggning. Behöver du mer el än vad din solcellsanläggning genererar kompletteras det med el som du köper från valfri elhandlare. Om din solcellsanläggning producerar mer el än vad du själv använder kommer överskottet föras in till elnätet, vilket benämns överskottsproduktion. Överskottsproduktionen mäts av Ellevios elmätare, som du sedan får ersättning för av den elhandlare du valt.

Din överskottsproduktion, alltså den el som dina solceller producerar och som du inte använder i realtid förs över till elnätet, och kan inte sparas och användas vid ett senare tillfälle. Om du vill lagra din överskottsproduktion och använda vid ett senare tillfälle finns det möjlighet att komplettera med ett batterilager.

Utöver den el du säljer till valfri elhandlare så får du även en ersättning från oss på Ellevio för inmatning på elnätet, mer kallad nätnytta. Ersättningen kommer automatiskt och information om ersättningen hittar du i våra prislistor nedan:

Mikroproduktion 16-25A 
Mikroproduktion 35-63A     

Du kan själv välja vem du vill sälja din överskottsproduktion till. I Sverige så har vi enligt ellagen mottagningsplikt för anläggningar på max 100A, vilket innebär att det elhandelsföretag som du har för din elkonsumtion måste ta emot mätvärden för din överskottsproduktion. Det är dock viktigt att du själv säkerställer att ditt elhandelsavtal innehåller ersättning för överskottsproduktion, annars kan din ersättning gå förlorad.

Nyheter om solceller

Varannan månad skickar vi ut inspirerande artiklar, nyheter och erbjudanden i vårt nyhetsbrev vi kallar Solguiden.

Anmäl dig för Solguiden