Teckna eller säga upp elnätsavtal

Ska du flytta in eller ut från Ellevios elnätsområde, vill teckna eller säga upp ditt elnätsabonnemang? Så här går du till väga.

För dig som privatperson

Du som privatperson kan använda vår onlinetjänst. Här är några saker som är bra att tänka på innan du påbörjar din anmälan.

 1. Ha uppgifter om bostaden till hands
  Du behöver ange din nya adress, och om du flyttar till lägenhet krävs också lägenhetsnummer. 
  Som ett alternativ till adress kan du använda anläggnings-id, ett 18 siffror långt nummer som alltid börjar med 735 999. Du hittar det på elmätaren, på fakturan eller på Mina sidor.
 2. Identifiera dig med BankID
  Du behöver BankID för att kunna anmäla din flytt via webben.
 3. Anmäl flytten i god tid
  Anmäl din flytt fem dagar innan du ska flytta.
  Det är en bra regel att hålla sig till, men du kan ofta teckna ett nytt elnätsavtal på kortare varsel.
 4. Har du skyddad identitet?
  Då ber vi dig kontakta vår kundservice via telefon 0771 53 53 00 så hjälper vi dig med avtalet.
 5. Har du en anläggning med produktion av el?
  Då ber vi dig kontakta vår kundservice via telefon 0771 53 53 00 så hjälper vi dig med avtalet.

Teckna eller säg upp avtal här!

 • Anmäl både in- och utflytt
 • Teckna eller säg upp avtal
 • Enkelt och smidigt
 • Logga in med BankID
Till anmälan

Flytta företaget eller verksamheten

Ska ni flytta behöver ni säga upp elnätsavtalet för er gamla lokal och teckna ett nytt. Här får ni reda på hur ni ska gå till väga.  

Flytta till nya lokaler

Kontakta oss senast fem arbetsdagar före inflyttning för att vara säker på att ni har el på inflyttningsdagen. När ni har tecknat elnätsavtal kan ni välja det elhandelsföretag och elhandelsavtal som passar er.

Flytta från gamla lokaler

Vi informerar elhandelsföretaget om uppsägning. Har ni frågor så kontakta ert elhandelsföretag.

Uppsägningstid

 • 5 dagars uppsägning för anläggningar med säkringsstorlek upp till 160 A
 • 30 dagars uppsägning för anläggningar med säkringsstorlek över 160 A

Så anmäler ni er flytt

Kontakta vår kundservice på 0771-53 53 00 eller använd vårt kontaktformulär så ordnar vi elnätsavtalet, oavsett om ni ska flytta in eller flytta ut.

Vanliga frågor & svar

 • När du ska flytta behöver du alltid säga upp ditt elnätsavtal och teckna ett nytt elnätsavtal för din nya bostad eller lokal, även om du flyttar inom Ellevios nätområde. Uppsägningstiden för privatpersoner är 5 dagar, uppsägningstiden för företagskunder kan variera.

  Om du är privatkund kan du enkelt registrera din flytt via vår tjänst Flytthjälpen, du behöver ha BankID för att kunna logga in. Om du inte har BankID ber vi dig kontakta vår kundservice som hjälper dig att registrera flytten, du kontaktar oss via telefon 0771-53 53 00.

  Om ni är företagskund ber vi er kontakta vår kundservice så hjälper vi era att registrera flytten, ni når oss via telefon 0771-53 53 00.

  Vad behöver jag för att kunna registrera en flytt?

  • Anläggnings-id är den bästa uppgiften för att kunna anmäla flytt, då kan vi säkerställa att flytten registreras korrekt
  • Om du inte har tillgång till anläggnings-id kan du ta hjälp av namnet på den tidigare ägaren, adress (inklusive eventuellt lägenhetsnummer) samt mätartavla-id
  • Datum för flytt

  Att tänka på

  Du behöver också teckna ett elhandelsavtal för elen du använder. Du kan enkelt jämföra elhandelsavtal på Elpriskollen. Om du inte väljer ett elhandelsföretag får du ett anvisningsavtal från vår samarbetspartner GodEl, detta då vi på Ellevio har leveransplikt och är skyldiga att säkerställa att du har ett avtal med en elhandlare senast dagen då du flyttar in i din bostad eller lokal.

  Om du ska flytta till ett hus som producerar egen el, till exempel via solpaneler på taket, behöver du teckna två avtal hos Ellevio innan du flyttar in. Det ena avtalet är för elanvändningen och det andra avtalet är för produktionen av elen. Kontakta vår kundservice via telefon 0771-53 53 00 och meddela oss anläggnings-id för både produktionen och konsumtionen så hjälper vi dig att ordna de elnätsavtal du behöver.

  Vi ber dig observera att du även behöver två elhandelsföretag, ett för din konsumtion och ett för din mikroproduktion. För anläggningar upp till 100A som huvudsäkring gäller mottagningsplikt, det innebär att det elhandelsföretag du har för din konsumtion automatiskt blir mottagare för överskottselen på din produktion. Det är dock viktigt att du kontaktar din elhandlare för att säkerställa att ersättning utgår för överskottselen.

  Om du inte själv gör ett aktivt val gällande elhandelsföretag, både för konsumtion och produktion, kommer du anvisas till GodEl.

  För anläggningar över 100A gäller inte mottagningsplikt, du som kund måste därför kontakta det elhandelsföretag du önskar teckna avtal med för att säkerställa ersättning för överskottsproduktionen. Läs mer om ersättning vid produktion av egen el här.

 • Det som avgör hur mycket du betalar är huvudsäkringens storlek, din årsanvändning av el och vilken form av boende du har. Du kan därför sänka din elnätsavgift genom att byta till en mindre storlek på säkringen och sänka din elanvändning.

  Storleken på säkringen anger hur mycket el du kan använda samtidigt, om du t ex kan sprida ut ditt användande av produkter som kräver el kanske du kan säkra ner.

  Läs mer om hur du kontrollerar om du har rätt säkring

  Det går inte att förhandla om elnätsavgiften, en och samma prislista gäller för alla kunder i ett elnätsområde. Det du kan göra för att eventuellt sänka kostnaderna ytterligare är att se över det avtal du har med ditt elhandelsföretag.

  Läs mer om vad du betalar för och vad som påverkar elnätspriserna.

 • Nej elnätsavtal kan inte överlåtas, om avtalet ska stå på någon annan måste avtalet sägas upp och ett nytt avtal tecknas för den nya kunden. På denna sida hittar du all information du behöver för att både teckna och säga upp avtal.

  För att använda vår digitala tjänst behöver du ha BankID. Om du som privatperson inte har BankID, eller om du är företagskund, ber vi dig kontakta vår kundservice via telefon 0771-53 53 00 så hjälper vi dig med avtalet. Enklast är om den person som ska stå på elnätsavtalet kontaktar oss, ditt avtal blir automatiskt avslutat när ett nytt elnätsavtal tecknas.

  Uppsägningstiden för privatpersoner är 5 dagar, uppsägningstiden för företagskunder kan variera beroende på avtal.

 • Anledningen till att du fått ett avtal med GodEl är att du dagen du flyttade in i din bostad eller lokal, dvs samma dag som ditt avtal med Ellevio startade, inte hade gjort ett eget val gällande elhandlare. Då vi på Ellevio har leveransplikt, och är skyldiga att säkerställa att du även har ett avtal med en elhandlare, har vi anvisat dig ett elhandelsavtal med vår samarbetspartner GodEl.

  För att du ska få el till din bostad eller lokal behöver du teckna två olika avtal, dels med elnätsägaren i området (Ellevio) och dels med en elhandlare som du köper själva elen som du använder ifrån. Du kan fritt välja elhandlare, om du är osäker på vilken elhandlare du ska välja kan du jämföra elavtal på Elpriskollen.

  Vad händer nu?

  Antingen fortsätter du ditt avtal med GodEl, då behöver du inte göra något alls.

  Vill du byta ifrån GodEl till annan elhandlare kontaktar du den elhandlare du valt och uppger att du vill teckna avtal. Tänk på att du behöver uppge ditt anläggnings-id när du är i kontakt med elhandlaren, det hittar du på avtalet från oss.

 • Om du är privatperson kan du enkelt teckna ett elnätsavtal via vår digitala tjänst, det bör du göra i god tid och helst 5 dagar innan du får tillträde till bostaden. På denna sida hittar du all information du behöver för att teckna avtal. För att använda vår digitala tjänst behöver du ha tillgång till BankID, om du inte har det ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00 så hjälper vi dig att teckna avtalet.

  Om ni är företagskund ber vi er kontakta vår kundservice via telefon 0771-53 53 00 så hjälper vi er att teckna avtalet.

  När ett elnätsavtal är tecknat skickar vi en bekräftelse via e-post, Kivra eller post. Läs igenom avtalet så att allting stämmer, vid frågor eller ändringar kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00.

  Tänk på att du också behöver teckna ett avtal för elen du använder, du kan enkelt jämföra elavtal på Elpriskollen. Om du inte själv väljer en elleverantör får du ett anvisningsavtal från GodEl.

  Om du ska flytta till ett hus som producerar egen el, till exempel via solpaneler via taket, behöver du teckna två avtal hos Ellevio innan du flyttar in. Det ena avtalet är för elanvändningen och det andra avtalet är för produktionen av elen. Kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00 och meddela oss anläggnings-id för både produktionen och konsumtionen så hjälper vi dig att ordna de elnätsavtal du behöver.

 • Om ingen anhörig kontaktar oss för att säga upp den avlidnes elnätsavtal kommer avtalet att automatiskt övergå till dödsboet. Dödsboet kommer få information från oss några veckor efter dödsfallet och fakturan kommer i fortsättningen att skickas till dödsboet. Dödsboet står kvar som kund till dess att det har avslutats eller upplösts genom arvskifte.

  Det är bra om elnätsavtalet sägs upp i god tid före arvskiftet eftersom dödsboet behöver betala slutfakturan som kommer efter uppsägningsdagen.

  Om en anhörig ska bo kvar i bostaden, exempelvis den avlidnes maka eller make, behöver elnätsavtalet som den avlidne har haft sägas upp och ett nytt elnätsavtal tecknas. Om ingen ska bo kvar i bostaden och den ska/kommer stå tom under en period men underhållsvärme ska vara på i bostaden måste elavtalet behållas under tiden.

  Ett nytt elnätsavtal kan tecknas vid valfri tidpunkt men senast i samband med att dödsboet skiftas eller avslutas.

  Om det inte finns tillgångar i dödsboet behöver avtalet sägas upp så fort som möjligt, om fakturorna inte betalas kommer elen att stängas av i bostaden.

 • Privatkunder har fem dagars uppsägningstid och säger enklast upp sitt elnätsavtal via vår digitala tjänst Flyttanmälan. För att anmäla flytt via vår digitala tjänst behöver du BankID. Har du inte BankID ber vi dig kontakta vår kundservice som hjälper dig att säga upp avtalet, antingen via telefon 0771-53 53 00 eller via vårt kontaktformulär.

  Företagskunder säger upp sitt elnätsavtal genom att kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00. Uppsägningstiden kan variera för er som företag.

  Välj slutdatum för elnätsavtalet till sista dagen du behöver tillgång till el så att du inte blir strömlös. Vi skickar information till ditt elhandelsföretag om att du sagt upp elnätsavtalet.

  När elnätsavtalet är avslutat skickar vi en bekräftelse via e-post, Kivra eller post. Läs igenom bekräftelsen så att allting stämmer, vid frågor eller ändringar kontakta vår kundservice via telefon 0771-53 53 00.

 • Priset du betalar hos oss är beroende på vilket abonnemang och vilken huvudsäkring du har. Om du är privatkund hittar du våra prislistor på denna sida. Om ni är företagskund hittar ni våra prislistor på denna sida.

  Din totala kostnad för el består av tre delar:

  • Elnätsavgift
  • Energiskatt
  • Elhandelsavgift

  Vi har inte några rabatter eller specialpriser utan alla kunder betalar samma pris för samma sorts abonnemang.

 • Ja, det räcker inte att med att bara ändra din folkbokföringsadress hos Skatteverket och/eller göra en flyttanmälan hos Adressändring. Du behöver även kontakta oss för att säga upp ditt gamla elnätsavtal och teckna ett nytt avtal om Ellevio äger elnätet på den adress dit du flyttar.

  På denna sida hittar du all information du behöver för att teckna och säga upp avtal. För att använda vår digitala tjänst behöver du BankID. Har du inte BankID ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00 så hjälper vi dig med avtalet.

 • Det kan finnas olika anledningar till varför du har fått ett anvisat avtal från GodEl.

  En anledning kan vara att du gjorde ditt val av elhandlare efter startdatumet för ditt avtal hos Ellevio, vi har leveransplikt och är skyldiga att säkerställa att du har ett avtal med en elhandlare senast dagen du flyttade in i din bostad eller lokal, vi har därför anvisat dig ett elhandelsavtal med vår samarbetspartner GodEl.

  En annan anledning kan vara att du försökte teckna avtal med en elhandlare innan du tecknat avtal med nätägaren, dvs Ellevio. Du måste alltid teckna ett avtal med elnätsleverantören först, sen kan du teckna avtal med vald elhandlare.

  Vad händer nu?

  Antingen fortsätter du ditt avtal med GodEl, då behöver du inte göra något alls.

  Vill du byta ifrån GodEl till annan elhandlare kontaktar du den elhandlare du har valt och uppger att du vill teckna avtal. Tänk på att du behöver uppge anläggnings-id när du är i kontakt med elhandlare, det hittar du på avtalet från oss.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?