En starkare markkabel ersätter luftledning

Nyheter

Stockholm växer och elberoendet i regionen ökar. Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Den nya markförlagda ledningen på 400kV som driftsattes hösten 2023, kan transportera mer elektricitet än den tidigare luftledningen och kommer på så vis bidra till att trygga framtida elleveranser.

Den 1,2 mil långa kraftledningen följer den gamla luftledningens sträckning, med den stora skillnaden att ingenting syns. Nästan halva sträckan av kabeln ligger nu på Mälarens botten och resterande del är nedgrävd under mark.

Viktig pusselbit i energiomställningen

Till 2045 kommer elanvändningen öka med över 40 procent i Stockholm. För att klara energiomställningen och göra det möjligt för både transportsektorn och industrin att byta fossila bränslen till el är vi helt beroende av att få in mer el till hela Stockholmsområdet. Kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng är viktig i den utbyggnad av elnätsinfrastrukturen som nu genomförs i Stockholm.

Inledningsvis kommer kraftledningen att drivas av Ellevio med 220 kV, för att i ett senare skede övertas av Svenska kraftnät (Svk) och användas för 400 kV.

Den nya kraftledningens sträckning

Sträckning markkabel karta

Fakta om projektet

  • Byggstart: 2019
  • Spänningssatt: september 2023
  • Total kabelsträcka: 12 kilometer, varav 5,6 kilometer sjökabel
  • Antal kablar: 9 stycken med en diameter på 15 cm
  • Antal säckar som sjökabelskydd och artificiella rev: cirka 7 000
  • Överföringskapacitet: Motsvarande effekten från Ringhals 3 och 4 eller 200 havsbaserade vindkraftverk på 10 MW
  • Entreprenörer: NKT och Craftor

Sidan uppdaterad 15 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?