Begäran om kabelkontroll

Kontroll av kabel begärs när en byggentreprenör stöter på en kabel eller dess kabelskydd vid grävning som inte kunnat identifierats. Inom fyra dagar kommer ni att bli kontaktad för åtgärdsförslag. OBS! Gäller inte där Ellevio redan är en part i projektet.

Fyll i här!

Kontaktperson

Fakturauppgifter

Hantering av personuppgifter (*)

Viktig information!

Innan ni kontaktar oss ber vi er att kontrollera att följande krav är uppfyllda:

  1. Om markarbetet är i Stockholm: Samlingskarta är beställd innan påbörjad grävning.
  2. Ledningsanvisning är beställd från Ledningskollen innan ni påbörjade grävningen.
  3. Arbetsritning finns.

Dessa tre dokument måste bifogas i din begäran gällande kabelkontroll.

Tänk även på att det är viktigt att ni frilägger ca 2 meter kabel och dess kabelskydd innan vi kommer och kontrollerar den.