Stockholmarna får världens snabbaste elektriska färja

Framtidens energi

Candela P-12 kan halvera restiden för Ekeröborna – från dagens 55 minuter till 25 minuter.

Under början av nästa år kommer ett nytt färdmedel att testköras inom Stockholms kollektivtrafik. Candela P-12 heter den nya bärplansbåten som blir världens första och snabbaste elektriska passagerarbåt. Den kommer att trafikera sträckan Stockholms innerstad – Ekerö.

Stockholms kollektivtrafik är världsledande när det gäller omställning till förnybar energi. All kollektivtrafik på land drivs redan med biobränslen eller el som kommer från sol, vind eller vatten. Och i framtiden ska detta även gälla Stockholms passagerarfärjor.

– Vårt mål är att samtliga trafikslag som Region Stockholm har ansvar för ska vara fossilfria år 2030, säger Andreas Strömberg, presschef på Region Stockholm.

Han berättar att sjötrafiken står idag för cirka 6 miljoner av regionens totalt cirka 300 miljoner kollektivtrafikresor per år. Till den trafiken räknas exempelvis sträckan Stockholm–Vaxholm.

Världens snabbaste elektriska färja

Elbåtsbranschen ökar stadigt, men att elektrifiera snabbgående passagerarfartyg har hittills varit svårt, då traditionella skrov kräver mer energi än vad dagens batterier innehåller. Räckvidden blir för kort och farten för låg. Men redan nästa vår kommer Region Stockholm att sätta världens första elektriska bärplansbåt i testtrafik. Båten heter Candela P-12, är 12 meter lång och kan ta upp mot 30 passagerare. Den har en räckvidd på 60 sjömil i 23 knop. Toppfarten är 30 knop, vilket gör det till världens snabbaste elektriska färja.

Flyger ovanför vattenytan

Båten har en avancerad teknik. Med hjälp av två bärande vingar nedsänkta i vattnet, så kallad bärplansteknik, flyger fartyget tyst cirka en meter ovanför vattenytan, driven av två högeffektiva pod-elmotorer berättar Mikael Mahlberg, Kommunikationschef på Candela. Han menar att det omöjligt att bli sjösjuk ombord:

– Fartygets sensorer och programvara känner nämligen av vågor och vind, och det datoriserade styrsystemet balanserar båten 100 gånger per sekund. Ett liknande system finns i bland annat Jas 39 Gripen.

Mikael Mahlberg förklarar att i flygläget genererar fartyget betydligt mindre svall än konventionella fartyg och det är en stor fördel, då stora svallvågor riskerar att skada bryggor och förtöjda båtar samt bidra till stranderosion.

– Den egenskapen gör att fartyget också kommer kunna köra betydligt snabbare än dagens pendelbåtar på vissa sträckor, där sjösäkerheten medger det.

För testperioden har Region Stockholm valt att följa sträckningen för Ekerölinjen, Tappström Ekerö – Klara Mälarstrand.

– Sträckan passar bra eftersom det handlar om ett ganska långt avstånd och fartyget kan då hålla sitt energieffektiva flygläge större delen av tiden, säger Mikael Mahlberg.

Drar 80 procent mindre energi

Eftersom båten är eldriven släpper den inte ut några föroreningar. Den är också fri från motorbuller, både ovan och under ytan.

– En rad olika parametrar och data kommer övervakas under projektet som planeras att starta under våren 2023 med avslut till vintern samma år. En akilleshäl för tekniken är just vinter och is och att fartyget då inte kommer kunna trafikera, säger Andreas Strömberg.

Han berättar att Region Stockholm även kommer att analysera driftkostnaderna.

– Men vanligtvis kräver elfartyg mindre service och underhåll än konventionella fossilbränsledrivna fartyg.

Kan locka nya kollektivtrafikanter

Gustav Hemming, tillväxt- samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd för Region Stockholm, anser i en artikel på di.se att en viktig kod kommer att knäckas om testtrafiken fungerar. Han menar att dagens pendelbåtar är väldigt populära och lockar till sig nya användare av kollektivtrafik. Men dessa är förhållandevis dyra och har en stor miljöpåverkan, både vad gäller utsläpp och svallvågor. Om kostnaden kan sänkas med 40 procent innebär det att man för samma pengar kan driva nästan dubbelt så mycket trafik.

Restiden för Ekeröresenärerna kommer exempelvis kunna halveras – från dagens 55 minuter till 25 minuter. Toppfarten är 30 knop, och eftersom båtens bärplan inte gör svall har Länsstyrelsen beviljat ett undantag från hastighetsbegränsningen på 12 knop som gäller i innerstaden. Båten kan därför flyga i hög fart ända in till kajen vid Klara Mälarstrand.

– Denna korta restid kan göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Varje sekund och minut är värdefull för resenären och transportsystemet. Tiden som krävs för på och avstigning är också en starkt påverkande faktor för den totala restiden, menar Andreas Strömberg.

Han kan i dagsläget inte svara på hur färjetrafiken i Stockholm kommer att se ut framöver.

– Vi har en pågående dialog med ett antal kommuner om nya möjliga färjelinjer. Och huruvida det då kommer att handla om elfärjor återstår att se. Det här är något som vi kommer att analysera vidare.

Candelas elektriska taxibåt

Det kommer att hända mycket på bärplansfronten under våren 2023. Parallellt med att Candelas passagerarfärja kommer att trafikera sträckan Stockholms innerstad – Ekerö, sjösätts även den elektriska taxibåten Candela P-8 Shuttle i Stockholms skärgård rapporterar di.se. Taxibåten har plats för max åtta passagerare och kan köra snabbt i känsliga vikar och längs bryggor där andra båtar måste sakta farten rejält, eftersom bärplansbåten inte gör svall.

Candela och Bärplansbåtsprojektet

Candela Speedboat AB har tilldelats Forsknings- och Innovationsmedel av Trafikverket för att testa en eldriven bärplansbåt i kollektivtrafik. Region Stockholm är en projektpart med uppgift att genomföra och utvärdera testkörningen.

Fakta Candela P-12

 • Utsläppsfri
 • 80 % mer energieffektiv än dagens fartyg
 • 95 % minskade svall och därmed stranderosion
 • Mjukare gång och därmed minskad risk för sjösjuka i hård sjö
 • Minst 40 % lägre kostnader jämfört med dagens fossildrivna fartyg i samma storlek, tack vare låg elförbrukning och elmotorernas mindre servicebehov.
 • Demoprojekt 2022, kommersiell trafik 2023
 • Räckvidd: 60 sjömil i 23 knop
 • Toppfart: 30 knop
 • Marschfart: 23 knop
 • Kapacitet: 30 passagerare. Rullstols- och cykelanpassad
 • Batterier: Litiumjon
 • Motorer: Dubbla poddrev