Så här läser du din faktura

Behöver du hjälp med att tolka din elnätsfaktura? Här förklarar vi fakturans olika delar och reder ut alla begrepp för att du enklare ska förstå vad som ingår i kostnaden.

Varje månad skickar vi på Ellevio en faktura till dig. Vill du hitta kopior på dina fakturor eller se om du betalat? Logga in på Mina sidor (högst upp till höger - knappen Logga in) eller i Ellevios app.

Vår faktura består av två sidor:

Sida 1 av fakturan

Här finns all information du behöver för att kunna betala din elnätsfaktura. Behöver du kontakta oss med frågor om fakturan ska du uppge ditt kundnummer.

fakturaforklaring_fram_2022_feb.png

1. Kundnummer

Här hittar du ditt kundnummer. Ha gärna kundnumret nära till hands när du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.

2. Information om din betalning i korthet

Här har vi sammanställt information om hur mycket du ska betala och när fakturan senast ska vara betald. Du kan också se vilket bankgironummer och OCR-nummer du ska använda vid betalning. Har du frågor kring din faktura kan du kontakta vår kundservice.

3. Alla uppgifter för betalning

Här hittar du samtliga uppgifter du behöver för att kunna betala fakturan, både i Sverige och om du befinner dig utomlands.

4. Betalningsmottagare

Ellevio AB.

Sida 2 av fakturan

fakturaforklaring_bak_2022_feb.png

1. Elanvändning

I diagrammet kan du se hur mycket el i kWh du har använt de senaste 13 månaderna. Under diagrammet kan du se vår uträkning för hur mycket el du förväntas använda under ett år. Det du betalar till oss är för ditt abonnemang och transportkostnaden för elen till dig.

2. Fast och rörlig elnätskostnad

Fast elnätskostnad är en fast avgift du betalar varje månad för att vara ansluten till elnätet. Den är baserad på vilket abonnemang och vilken säkring du har. Ditt abonnemang och storleken på din säkring hittar du längre ner på fakturan under rubriken "Anläggningsinformation". Den rörliga elnätskostnaden är en transportkostnad för elen och varierar beroende på hur mycket el du har använt. Elnätskostnaden är beroende av var i landet du bor, ofta är det dyrare i glesbygd än tätort.

3. Energiskatt

Du betalar skatt på elen du använder per kilowattimme, så kallad energiskatt. Energiskatten betalar du till oss på Ellevio. Vi betalar den sedan vidare till Skatteverket.

4. Mätarställning

I varje bostad finns en elmätare som läses av automatiskt. Här ser du den mätarställning som vi har fått från din elmätare som visar hur mycket el du har använt.

5. Information om anläggningen

  • Anläggningsadress – adressen till var din anläggning och/eller mätaren finns.
  • Abonnemang/Fas x säkring – här ser du ditt abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring du har.
  • Elmätarnummer – identifieringsnummer för din elmätare som registrerar hur mycket el du använder.
  • Mätmetod – berättar hur ofta vi mäter hur mycket el du har använt.
  • Anl id (anläggnings-id) – är en unik sifferkombination för fastigheten och din anläggning
  • Områdes-id – visar var i Sverige din anläggning finns.
  • Elområde – visar var din anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet. Hur mycket du betalar är beroende av elnätets kapacitet mellan områdena.

6. Fakturaförklaring

På din faktura hittar du en kort förklaring av din elräkning och beskrivning av din totala elkostnad. Det gäller dock inte för alla abonnemang.

7. Mer information

Här har vi samlat information om Mina sidor, hur du enklast kan få svar på de vanligaste frågorna och kontakt till oss i olika ärenden.

Om du har solceller på taket och producerar egen el kommer du att få en faktura både för transporten av elen du använt och ersättning för eventuell överskottsel. Det betyder att vi betalar för den el som du har producerat men inte själv använt och som matats in på elnätet.

Sida 1

Elnät och produktion

Här hittar du en sammanställning av vad du ska betala för elnätet. Du kan också se hur mycket ersättning du eventuellt får för din överskottsel som skickas ut i elnätet.

Faktura_2020_maj_konspro-framsida_ram.jpg

Tänk på att den största ersättningen bör du få från ditt elhandelsföretag som köper din överskottsel.

Sida 2

Fakturaspecifikation

Här visar vi din eventuella överproduktion, det vill säga hur mycket el du har matat ut i elnätet som dina solceller har producerat. Det kallas för nätnytta och du får ersättning från Ellevio för den överskottsel du bidrar med.

Faktura_2020_konspro-baksida_ram.jpg

Vi mäter inte hela din produktion utan endast hur mycket el du matar ut på elnätet.

Vanliga frågor och svar

Det enklaste sättet att teckna autogiro är genom din internetbank. Ange Ellevio AB som mottagare, alternativt bankgiro 5552-2635. Du hittar information och instruktion om hur du gör här. När du är inloggad på din bank kan det stå att du ska ange betalarnummer, det är ditt kundnummer hos oss på Ellevio. Ditt kundnummer hittar du på din faktura eller på Mina sidor.

Du kan även anmäla autogiro via Mina sidor, för att kunna anmäla konto för autogiro krävs att du har loggat in via BankID samt att kontot tillhör den person som står på avtalet hos oss.

När du har anmält dig till autogiro kommer du ändå att få en faktura från oss, den är avsedd som underlag och avisering. Du kan välja att få den via e-post, det anmäler du enklast via Mina sidor.

Vi på Ellevio har inte möjlighet att skicka ut en separat bekräftelse när ditt autogiro är registrerat och klart. Om du är inloggad på internetbanken går du in under företag du godkänt för autogiro. Under status står det "Godkänt", då vet du att ditt autogiro är registrerat och klart. Om det står "Anmälan under behandling" är ditt autogiro ännu inte registrerat hos oss. Vi ber dig även vara uppmärksam på din faktura, om det står "Att betala, dras via autogiro den (datum)" är ditt autogiro registrerat och klart.

Om du inte har tillgång till internetbank, eller om någon annan än den som står på avtalet ska stå för autogirot, behöver du skriva ut en blankett som fylls i och postas in till oss, blanketten hittar du här.

Företagskunder behöver ansöka om autogiro genom att fylla i en autogiroansökan och skicka in till oss för registrering.Nej du betalar inte dubbelt.

Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga elnätsavgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt.

Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du faktiskt använder och som du köper av dem.

Privatpersoner loggar enklast in på Mina sidor för att se om din faktura är betald. Företagskunder loggar enklast in på Energikonto för att se om er faktura är betald.

Efter att betalningen är gjord kan det ta ett par dagar innan vi ser att vi fått in betalningen och betalstatusen för fakturan ändras.

Om vi inte får in betalningen skickas en påminnelse ut, det sker cirka en vecka efter fakturans förfallodatum.

Logga in på Mina sidor

Har du upptäckt Mina sidor? Här kan du följa din elanvändning, se dina fakturor och mycket mer. Välkommen in!

Logga in

Text uppdaterad: 12 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?