Så gör du om elen försvinner

Har du drabbats av strömavbrott? Vi på Ellevio jobbar alltid för att elen ska fungera, men om något inträffar hjälper vi dig. Ta hjälp av vår guide för att se om du själv kan lösa felet.

Ibland försvinner elen hemma. En vanlig orsak till strömavbrott är att elnätet blivit skadat av väder, tekniska fel eller ett grävarbete. Men avbrottet kan också bero på att en säkring gått sönder i din bostad eller att jordfelsbrytaren slagit ifrån. Det här kan du göra själv om elen slutar fungera.

varmeljus1_840x420.png

1. Kontrollera hemma hos dig

 • Kolla om strömavbrottet bara är hemma hos dig.
  Lyser det i trapphuset eller inne hos grannen kan det vara ett elfel i din bostad.
 • Kontrollera din elcentral (ibland även kallat proppskåp). Denna kan sitta på olika ställen i bostaden, vanligast är hallen, källaren eller garaget.
 • Ta reda på vilken typ av elcentral du har:
  • Automatsäkringscentral, har knappar, så kallade vippsäkringar som "faller ner" om systemet blir överbelastat. Här hittar du också jordfelsbrytaren. Säkringen går inte sönder utan den slår bara ifrån.
  • Äldre proppskåp, med så kallade "proppsäkringar" eller skruvsäkringar är vanligast i äldre bostäder. Vid strömavbrott går säkringen sönder och måste bytas.
 • Kontrollera dina säkringar och jordfelsbrytaren.
  • Om du delvis är utan el kan felet bero på att en säkring har gått.
  • Är du helt utan el kan du testa att återställa jordfelsbrytaren.
 • Bor du i hus kan du kontrollera huvudsäkringen.
  • Om felet kvarstår och strömavbrottet bara är hemma hos dig ska du kontakta en elektriker.
 • Bor du i lägenhet och fortfarande saknar el - kontakta din hyresvärd, fastighetsförvaltare eller ordförande i bostadsrättsföreningen.

Automatsäkringscentral


Säkringarna är till för att skydda dig. Om elsystemet är överbelastat går inte säkringen sönder, den slår bara ifrån.

 • Hitta och åtgärda orsaken till strömavbrottet.
 • Återställ säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som har fallit ned.
 • När du har återställt säkringen kan du slå på apparaterna en och en.
 • Har du fortfarande ingen el – kontakta en elektriker.

I de flesta centraler finns också en jordfelsbrytare, som är till för att skydda din elanläggning. Om någonting är fel i din elanläggning stängs strömmen av. Om jordfelsbrytaren slår ifrån och gör så att din bostad blir strömlös:

 • Gör den apparat som du nyligen kopplat in strömlös.
 • Tryck upp knappen till jordfelsbrytaren som fallit ned.

Om jordfelsbrytaren slår ifrån igen behöver du göra en felsökning:

 • Slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren.
 • Slå på säkring för säkring, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån. Där har du felet.

Äldre proppskåp


Ett proppskåp innehåller säkringar (proppar) som skyddar ditt elsystem från överbelastning. Om du belastar elsystemet hårt kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen går. Du behöver då byta propp.

 • Hitta och åtgärda orsaken till strömavbrottet.
 • Hitta vilken säkring som har gått sönder. Du ser vilken som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat.
 • Byt ut den trasiga mot en ny. Tänk på att välja rätt styrka. Säkringen ska ha samma färg som bottenplattan inne i skåpet. Grön=6A (Ampere), röd=10A, grå=16A
 • Slå på apparaterna en och en efter att du har bytt säkring.

2. Kolla ditt närområde

 • Om det bara är du eller ett fåtal grannar som har strömavbrott, ring oss på 0771–53 53 00 och gör en felanmälan så hjälper vi dig.
 • Är hela kvarteret utan el kan du titta på vår avbrottskarta. När ett större område är strömlöst känner vi ofta till störningen och reparerar felet.
 • Vill du få information om avbrott direkt i mobilen kan du anmäla att få avbrottsinformation via sms eller e-post. Det är helt gratis.

Råd om elen är borta en längre tid

I vårt moderna samhälle är vi helt beroende av el för att vardagen ska fungera. Här får du tips vad du kan göra hemma om du drabbats av ett längre strömavbrott.

 • Undvik att öppna kyl och frys. Frysen håller kylan 12 timmar om dörren är stängd.
 • Stäng dörren till rum som du inte använder. Flytta gärna in i ett rum för att hushålla med värmen.
 • Tänd stearin- och värmeljus. Det är en bra värmekälla, men se upp med brandfaran.
 • Fyll badkaret och hinkar med vatten. Om det är ett omfattande strömavbrott kan vattnet så småningom ta slut.
 • Stäng av tvätt- och diskmaskin och alla element. Om de är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk för att elnätet kan bli överbelastat.
 • Lyssna på radion. Vi lämnar information löpande till lokala radiostationer vid större störningar.

Se Energimyndighetens video Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?

 • Ficklampa och batterier
 • Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen
 • Reservsäkringar (om du har proppskåp)
 • Stearinljus och tändstickor
 • Batteridriven radio eller bilradio
 • Torra matvaror och konserver
 • Ved (om det finns öppen spis i hemmet)
 • Sovsäckar och filtar

Fler tips hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du kan få ersättning vid längre strömavbrott

 • Om något i ditt hem har gått sönder på grund av ett strömavbrott kan du ha rätt till ersättning. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag eller direkt till oss.
 • Har du haft ett sammanhängande strömavbrott över 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning. Ersättningen betalas ut automatiskt på din faktura. Har du frågor kring din avbrottsersättning, kontakta vår kundservice på 0771–53 53 00.

Avbrottskartan

På avbrottskartan kan du se information om planerade och oplanerade avbrott inom Ellevios elnätsområden. Här kan du även enkelt felsöka och anmäla avbrott.

Vanliga frågor och svar

Kontrollera om avbrottet bara är i din bostad eller inte genom att se om det lyser i trapphuset eller hos grannen. Se sedan över dina säkringar och jordfelsbrytare, det gör du genom att kontrollera din elcentral (kallas ibland även proppskåp). Om en säkring har gått ska du byta eller återställa säkringen och jordfelsbrytare (om du har en variant som kallas automatsäkringscentral).Om inte bara du har strömlöst känner vi oftast till störningen och har satt igång att reparera felet. Du kan se och läsa mer om strömavbrottet på vår avbrottskarta och börja prenumerera på strömavbrottsinformation via sms. Om avbrottet inte redan är felanmält kan du göra detta via avbrottskartan genom att klicka på "Anmäl strömavbrott" eller genom att ringa till Felanmälan på telefon 0771-53 53 00 som har öppet dygnet runt. För att göra en felanmälan via webben krävs tillgång till BankID.

Om det är ett längre strömavbrott finns här några tips:

 • Undvik att öppna kyl och frys. Frysen håller kylan cirka ett dygn om dörren hålls stängd.
 • Stäng dörren till rum som du inte använder. Flytta gärna in i ett rum för att hushålla med värmen, välj gärna ett rum i söderläge om det går.
 • Stearin- och värmeljus är bra värmekällor men se upp med brandfaran och tänk på ventilationen.
 • Stäng av tvätt- och diskmaskin samt alla element. Om de är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk för att elnätet blir överbelastat. Vrid på ett element i taget när elen är tillbaka.

På Energimyndighetens hemsida hittar du också bra information om vad du behöver tänka på om det inträffar ett strömavbrott.

Om du har ett pågående strömavbrott kan du kontrollera om det redan är felanmält, det ser du på vår avbrottskarta.

Om strömavbrottet inte redan är anmält kan du göra detta via avbrottskartan genom att klicka på den blå knappen "Anmäl strömavbrott" under "Syns inte ditt avbrott i kartan?" eller genom att ringa till Felanmälan på telefon 0771-53 53 00 som har öppet dygnet runt. För att göra en felanmälan via webben krävs tillgång till BankID.

Om du vill få sms eller e-postmeddelande vid strömavbrott (både planerade och oplanerade) kan du anmäla dig till vår strömavbrottsinformation, det gör du enklast via Mina sidor eller Energikonto. Välj fliken Meddelande vid strömavbrott. Om du önskar strömavbrottsinformation för flera anläggningar gör du en registrering för varje anläggning.
Läs gärna även våra råd vid strömavbrott.

Om du haft ett sammanhängande strömavbrott i över 12 timmar som orsakats av fel i Ellevios nät betalar vi ut avbrottsersättning till dig. Du behöver inte ansöka om ersättningen, den registreras automatiskt och betalas ut genom avdrag på din faktura. Normalt sker detta inom tre till sex månader.

Läs mer om vår avbrottsersättning.

Om du anser att du borde fått avbrottsersättning men inte fått det, ber vid dig använda det här formuläret.Om du har upptäckt en gren eller ett träd som ligger på, lutar mot eller riskerar att falla på en av våra ledningar vill vi att du felanmäler det till oss, du når vår felanmälan dygnet runt på telefon 0771-53 53 00. Vi behöver så detaljerad information som möjligt var denna gren och/eller träd befinner sig, antingen via gatuadress eller koordinat om det är möjligt.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 4 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?