Elnätspriser företag

Här hittar du information om abonnemang och prislistor för elanvändning i Ellevios elnät, för dig som företagskund.

Aktuella prislistor lokalnät

Aktuella prislistor regionnät

Vi inför nya priser och villkor för regionnät från 1 januari 2024. De viktigaste förändringarna är:

  1. Vi inför en spotprisbaserad energiavgift
  2. Vi inför nya prisområden för regionnät som i större utsträckning följer Sveriges elområden
  3. Vi kommer från 1 juni 2024 debitera för reaktiv effekt enligt uppdaterade villkor
Elnätsområde Elanvändning
Prisområde Halland - Bohuslän Effektabonnemang, uttag
Effektabonnemang teknikbod
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Prisområde Stockholm Effektabonnemang, uttag
Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV
Avbrytbara abonnemang 220 kV
Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen Effektabonnemang, uttag
Effektabonnemang teknikbod
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland Effektabonnemang, uttag
Effektabonnemang teknikbod
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Prisområde Dalarna Effektabonnemang, uttag
Effektabonnemang teknikbod
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Elnätsområde Elproduktion
Samtliga elnätsområden Inmatning till regionnät
Stockholm Inmatning till regionnät
Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV

Tidigare priser lokalnät

Tidigare priser regionnät

Prislistor för elproduktion till och med 1 januari 2024.

Elnätsområde Elproduktion
Dalarna - Hälsingland Inmatning till regionnät
Halland - Bohuslän Inmatning till regionnät
Ljungan - Ljusnan Inmatning till regionnät
Stockholm Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV
Inmatning till regionnät
Värmland - Närke - Västergötland Inmatning till regionnät

Prislista för energilager till och med 1 januari 2024.

Elnätspriser för Energilager i Ellevios regionnät

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer