Utan oss stannar Sverige

Ellevio är ett av Sveriges största energibolag. Vi skapar elsystemet som ger liv åt vardag som helg hos en miljon kunder – idag och imorgon.

Korta fakta om våra elnät

24,2 TWh el

Så mycket el strömmade genom vårt nät förra året. Det motsvarar 18 procent av Sveriges totala elanvändning under ett år.

8 360 mil elnät

Vårt elnät är över 8 000 mil långt. Ungefär två varv runt jorden alltså!

99,99 procent

Basen för allt vi gör är att ge våra kunder en leveranssäker och prisvärd elleverans. Under 2023 var pålitligheten i Ellevios elnät 99,99 procent.

Våra nyheter

För investerare

Ellevio har ett ramverk för grön finansiering och obligationer noterade på irländska börsen. Vi publicerar hel- och halvårsrapporter och presenterar både finansieringsstrategi och nyckeltal.

Information för investerare (engelska)

Få nyhetsbrev om elbilsladdning

Vill du få nyheter och inspirerande artiklar om elbilsladdning direkt i din e-post?

Anmäl här!

Få nyhetsbrev om solceller

Vill du få nyheter och inspirerande artiklar om solceller och solel direkt i din e-post?

Anmäl här!