Så här läser ni er faktura

Behöver ni hjälp med att tolka elnätsfakturan? Här förklarar vi fakturans olika delar och reder ut alla begrepp för att ni enklare ska förstå vad som ingår i kostnaden.

Era totala elkostnader delas alltid upp på två delar, elnät- och elhandelskostnader. Förenklat är detta era abonnemangskostnader respektive förbrukningskostnader. Till Ellevio betalar ni bara era elnätskostnader då ni har er anläggning i Ellevios elnätsområde. För era elhandelskostnader är ni fria att välja vilket elhandelsbolag ni vill.

 • Elpriser diagram
 • Fördelningen av elnät-, elhandel- och statliga avgifter ser ut såhär. Den orange tårtbiten (elnät) och den mörkgrå (energiskatt och moms) är det ni betalar till Ellevio.
  För er elhandel är ni fria att välja vilken leverantör ni vill. Tänk på att moms även tillkommer för er elhandel.

Ellevios företagskunder får sin faktura varje månad och ni faktureras alltid i efterskott för era elnätskostnader.

Logga in på Energikonto om ni vill hitta kopior på era fakturor, se er förbrukning eller kontrollera om era fakturor är betalda.

Fakturaförklaring

Fakturan består vanligtvis av två sidor. Vissa skillnader kan förekomma om man är privat- eller företagskund.

Har ni flera anläggningar på samma faktura, så kallad samlingsfaktura, finns exempel på det längre ner på denna sida.

Fakturaförklaring sida 1

 1. Kundnummer och fakturadatum
  Här hittar ni ert kundnummer samt vilket datum fakturan skapades. Ha gärna kundnumret till hands när ni kontaktar oss så vi kan hjälpa er snabbare.
 2. Din fakturaadress
  Här visas av er angiven fakturaadress.
 3. Fakturareferens
  Har ni angett en specifik fakturareferens visas den här.
 4. Betalningsinformation
  Här sammanställer vi hur mycket som ska betalas, när fakturan senast ska vara betald och fakturans OCR-nummer. Här visas även om er faktura kommer dras via autogiro. Ni ser även momsgrundande belopp och momsbelopp.
 5. Betalningsmottagare
  Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ) med bankgiro 5552–2635. Här visas även IBAN SE 43 5000 0000 0574 6104 2629 och SWIFT-adress ESSESESS.

fakturaförklaring sida 2

 1. Elanvändning
  I diagrammet kan ni se hur mycket el i kilowattimmar (kWh) ni använt upp till 24 månader tillbaka i tiden. Har ni stått på anläggningen kortare tid än 24 månader visas bara perioden ni varit kund. Under diagrammet kan ni se den förväntade årsförbrukningen av el.
  Vill ni ha utförligare statistik över förbrukningen, logga in på Energikonto.
 2. Fast- och rörlig elnätskostnad
  Era elnätskostnader delas i de flesta fall upp i en fast och en rörlig del.

  Fast elnätskostnad -
  en fast avgift som ni betalar varje månad för att vara ansluten till elnätet. Avgiften är baserad på abonnemang och säkringsstorlek. Vilket abonnemang och säkring ni har ser ni längre ner på fakturan under Anläggningsinformation.
  De kunder som har effektabonnemang betalar även en effektdel beroende på hur stor kapacitet av elnätet ni utnyttjar (kWh/h).

  Rörlig elnätskostnad - en transportkostnad för elen som är baserad på hur mycket el ni använt under fakturaperioden.

  För era elnätskostnader kan ni inte teckna några fasta eller rörliga avtal som ni gör hos ert elhandelsbolag. Detta är en kostnad som endast påverkas av ert abonnemang, huvudsäkring och förbrukning. För era elhandelskostnader är ni fria att välja vilken leverantör ni vill.
 3. Energiskatt
  Ni betalar skatt på den el ni  använder, så kallad energiskatt. Energiskatten betalas till oss på Ellevio och är baserad på hur många kilowattimmar ni använder. Vi betalar sedan energiskatten vidare till Skatteverket.
 4. Mätarställning
  I varje bostad eller verksamhet finns en elmätare som automatiskt läser av elförbrukningen. Beroende på hur ofta vi läser av er elmätare visas de avläsningar som fakturan grundar sig på. Läser vi av er mätare månadsvis så visas avläsningarna här. Oftare än så kan du se alla mätarställningar på Energikonto. Mätarställningen visas inte på fakturan om ni har  dygnsavräkning.

  Denna förbrukning ligger till grund för er rörliga elnätskostnad samt er energiskatt. Det är vår uppgift att skicka informationen om er förbrukning vidare till ert valda elhandelsbolag.
 5. Anläggningsinformation
  Här visas all information gällande er anläggning.

  Anläggningsadress - adressen där er anläggning och/eller elmätaren finns.

  Abonnemang/Fas x säkring -
  här ser ni ert abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring ni har. Detta ligger till grund för er fasta elnätskostnad.

  Elmätarnummer - 
  ett identifieringsnummer för er elmätare som registrerar hur mycket el ni använder. Informationen från elmätaren ligger till grund för er rörliga elnätskostnad samt energiskatt.

  Mätmetod -
  visar hur ofta vi mäter hur mycket el ni använt. Vi mäter antingen på månads- eller kvartsbasis (4 gånger per timme).

  Anläggnings-id
  är en unik sifferkombination för just er anläggning.

  Områdes-id
  visar var i Sverige er anläggning finns.

  Elområde -
  visar var er anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet. Hur mycket ni betalar i fasta elnätskostnader är till viss del beroende av elnätets kapacitet mellan de olika områdena.

  Tänk på att flera av dessa uppgifter behövs om ni vill byta leverantör av era elhandelskostnader.
 6. Fakturaförklaring
  På er faktura hittar ni en kort förklaring av fakturan och beskrivning över er totala elkostnad.
 7. Mer information
  Här har vi samlat information om Energikonto, hur ni enklast får svar på de vanligaste frågorna och hur ni kan komma i kontakt med vår kundservice.

Här kan ni se exempel på hur det ser ut om ni har flera anläggningar på samma faktura, så kallad samlingsfaktura. Det finns inga begränsningar i hur många anläggningar ni kan ha på samma faktura.

Observera att om ni har elektroniska fakturor i formatet PEPPOL eller SVE-faktura så fungerar det inte att ha samlingsfaktura utan varje anläggning faktureras då separat.

Sida 1

Fakturaförklaring samfaktura

 1. Kundnummer och fakturadatum
  Här hittar ni ert kundnummer samt vilket datum fakturan skapades. Ha gärna kundnumret till hands när ni kontaktar oss så vi kan hjälpa er snabbare.
 2. Din fakturaadress
  Här visas av er angiven fakturaadress.
 3. Sammanställning av anläggningar
  Har ni en samlingsfaktura med flera anläggningar på samma faktura visas en sammanställning med anläggningsadress, anläggnings-id, fakturaperiod och belopp. Finns det fler anläggningar än vad som ryms på första sidan fortsätter sammanställningen på kommande sidor.

Sida 2 - specifikation

Varje anläggning som finns på samlingsfakturan har en egen sida med egen specifikation över förbrukning, kostnader samt teknisk information. Finns det till exempel fem anläggningar på fakturan så finns det fem specifikationer, en för varje anläggning.

Fakturaförklaring samfaktura sida 2

Anläggningsinformation. För att enkelt hålla reda på vilken anläggning på samlingsfakturan specifikationen avser, är anläggningsadressen utskriven på varje del av specifikationen.

Effektabonnemang har alla företagskunder som har huvudsäkring över 63 A. Abonnemanget består av en fast elnätsavgift, en rörlig elnätsavgift samt en effektavgift som redovisas på fakturan antingen i kronor per kWh, per månad eller per år.

Grundprincipen för effektabonnemang är densamma oavsett typ av abonnemang och huvudsäkring. Er högsta effekttopp under en period multipliceras med en kostnad och faktureras månadsvis på er faktura.

Nedan följer en förklaring på de vanligaste effektabonnemangen. Bilderna visar specifikationen på baksidan av er faktura.

Månadseffektavgift (lågspänning)

Som kund betalar ni för den högsta timmedelseffekten (kWh/h) under månaden och faktureras för denna nästkommande månad i kronor per kilowatt.

Exempel: Den högsta effekttoppen från föregående månad är 9,8 kW och kostnaden per kW är 93 kr. Månadseffektavgiften räknas 9,8 x 93 = 915,49 kr/månad.

Årseffektavgift (högspänning)

Som kund betalar ni för den högsta timmedelseffekten under de senaste 12 månaderna. Årseffekten multipliceras med årskostnad och delas sedan med 12 för att få ut månadskostnaden. Kostnaden debiteras i kronor per kilowatt. 

Exempel: Den högsta årseffekten är 480 kW och kostnaden per kW är 335 kr. Årseffektavgiften räknas (480 x 335)/12 = 13 400 kr/månad.

Höglasteffektavgift (låg/högspänning)

Som kund betalar ni för den högsta timmedeleffekten (kWh/h) under höglasttid (vardagar november-mars kl. 06-22 förutom vissa helgdagar) under höglastmånaden.

Exempel: Den högsta effekten på en timme under december månad är 201 kW och kostnaden per kW är 78 kr. Höglasteffektavgiften räknas 201 x 78 = 15 674,88 kr/månad.

Om ni har en produktionsanläggning där ni producerar el och matar ut på elnätet får ni vanligtvis en separat faktura för ersättningen.

Tänk på att den största ersättningen bör du få från det elhandelsföretag som köper elen.

Sida 2 av fakturan

Här visas antal producerade kWh som ni matat ut på elnätet samt ersättningen som utgår i öre/kWh.

Energikonto

Som företagskund kan ni logga in på Energikonto och uträtta ärenden, se information om era elanläggningar, elanvändning, fakturor och mycket mer.

Energikonto

Vanliga frågor och svar

Du betalar inte dubbelt.

På din elnätsfaktura finns en rörlig del, vilket kan liknas vid en transportkostnad för elen baserat på antalet förbrukade kilowattimmar (kWh). Även energiskatt grundas i antalet förbrukade kilowattimmar.

Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du faktiskt använder och som du köper av dem och använder. Även denna kostnad grundar sig i antalet förbrukade kilowattimmar.

Som privatkund loggar du enklast in på Mina sidor eller i vår app för att se om din faktura är betald.

Som företagskund loggar ni enklast in på Energikonto för att se betalda fakturor.

Tänk på att det tar ett par dagar efter att betalningen är gjord innan vi kan se inkomna betalningar och statusen för fakturan ändras.

Om ni är företagskund loggar ni enklast in på Energikonto, där hittar ni alla era fakturor och kan skriva ut en fakturakopia om ni behöver en sådan.

Om du är privatkund loggar du enklast in på Mina sidor för att se alla dina fakturor.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 29 januari 2024

Hjälpte den här sidan dig?