Säker arbetsplats – vägen mot vår nollvision

Ellevio ska vara en olycksfri och säker arbetsplats för både våra egna anställda och de entreprenörer vi anlitar. Vi har en nollvision mot olyckor och för att nå dit arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa säkra beteenden, utbilda personal och se över säkerhetsrutiner. 2023 lanserades ett nytt säkerhetsprogram med särskilt fokus på att säkerställa säkra förutsättningar vid fältarbete.

Vi arbetar säkert eller inte alls

 • Vi är öppna och ärliga i alla arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Vi hjälper varandra att alltid arbeta på ett säkert sätt.
 • Vi uppmuntrar alltid säkra beteenden och förebygger risker.
 • Vi stoppar alltid osäkra arbeten.

saker_arbetsplats_840x420.png

Gemensam förståelse

 • Vi skapar ett positivt säkerhetsklimat genom kontinuerlig dialog, kommunikation och handlingar mellan alla organisationsnivåer i företaget och våra uppdragstagare.
 • Ambitioner, prioriteringar och målsättningar för arbetsmiljö och säkerhet ska vara desamma på företagsnivå som på individnivå.

Engagemang och omtanke

 • Ellevio präglas av en kultur där allas engagemang och omtanke om varandra skapar en olycksfri arbetsplats.
 • Vi tar ansvar för vår egen och andras säkerhet med det gemensamma målet att alla ska komma hem oskadda från jobbet.

Ledarskap

 • Som ledare på Ellevio tar jag ett kontinuerligt engagemang och fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Alla ledare på Ellevio tar fullt ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.

Eget ansvar

 • Jag tar ett personligt ansvar för säkerhet i mitt arbete, efterlever säkerhetsföreskrifter och beslutade arbetssätt. Detta möjliggörs genom tydliga beskrivningar av roller, ansvar och förväntade resultat.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?