Korta fakta om våra elnät

24,2 TWh el

Så mycket el strömmade genom vårt nät förra året. Det motsvarar 18 procent av Sveriges totala elanvändning under ett år.

8 360 mil elnät

Vårt elnät är över 8 000 mil långt. Ungefär två varv runt jorden alltså!

99,99 procent

Basen för allt vi gör är att ge våra kunder en leveranssäker och prisvärd elleverans. Under 2023 var pålitligheten i Ellevios elnät 99,99 procent.

Nyheter