Så kan du påverka din elkostnad

Här får du tips och råd om hur du kan påverka din elkostnad, och svar på de vanligaste frågorna om elförbrukning och elkostnader.

Energispartips

Vanliga frågor och svar

Om du upplever att din elanvändning ökat beror det oftast på att en förändring har skett.

Nedan hittar du några vanliga anledningar till ökad elanvändning som vi råder dig att se över och tänka på

 • Du använder extra element under vintertid
 • Termostaten är inställd på hög temperatur
 • Trasig vatttenpump eller fjärrvärmepump
 • Trasig varmvattenberedare
 • Du har köpt ny utrustning som använder el, t.ex ny TV eller ny dammsugare
 • Ni har blivit fler personer i bostaden
 • Ni har gjort förändringar gällande när ni använder utrustning som går på el
 • Någon utrustning som använder el börjar gå sönder

Läs mer om hur du får koll på din elanvändning eller kontakta din kommunala energirådgivare för råd och tips.

Elnätspriset förändras inte med timmätning. Elnätspriset du betalar baseras på var i landet du bor och vilket elnätsabonnemang du har. De olika elnätsabonnemangen baseras i sin tur på din säkringsstorlek (dvs hur mycket el du kan använda samtidigt) samt hur mycket el du använder varje månad. Läs mer om våra elnätspriser och abonnemang.

Skillnaden mellan timmätning och månadsmätning är att med timmätning så visas din elanvändning per timme, du kan därmed få mer information gällande din elanvändning och kan eventuellt planera när du använder el. Du ser din elanvändning på Mina sidor för privatkunder eller Mina sidor för företag samt i Ellevios app för Android eller IOS, den visas vanligtvis efter lunch dagen efter det dygn som avlästs.

Om du däremot vill betala timpris för den el du köper av ditt elhandelsföretag ska du istället kontakta elhandelsföretaget för att teckna ett timprisavtal. Du får du också automatiskt timmätning om du har månadsmätning.

Gällande ditt elhandelspris kontaktar du ditt elhandelsföretag.

Läs mer om alla steg i processen på vår samlade sida om att producera egen el

Fundera först på om solceller funkar hemma hos dig, söderläge är optimalt för solpaneler. Speciellt om taket har 45 graders lutning. Läs mer om hur solenergi fungerar, varför du ska välja solceller och bästa läget för solceller.

Det finns även ett antal tekniska krav för anslutning av egenproduktion, t.ex att anslutning endast får göras efter godkännande av Ellevio när en föranmälan är gjord samt att installationen enbart får utföras av behörig installatör. Läs igenom våra villkor för anslutning för att kontrollera om du uppfyller dessa krav, och kontakta sedan en behörig installatör.

När installationen är gjord och godkänd byter vi vid behov ut din elmätare utan kostnad. Teckna sedan ett elnätsavtal för mikroproduktion (upp till 63 A) eller för egenproduktion (över 63 A) med oss och ett elavtal för din elförsäljning/överskottsproduktion.

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta elnätsavgiften, som beräknas i kronor, är lika stor varje månad men varierar beroende på vilket abonnemang du har valt hos oss. Den baseras på hur mycket el du kan använda samtidigt, det vill säga din säkringsstorlek, samt ska täcka kostnader för bland annat underhåll och utbyggnad av elnätet.

Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och varierar beroende på hur mycket el du använder samt var i landet du bor. Avgiften debiterar dig för den mängd el, i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar.

Det är inte möjligt att binda den rörliga kostnaden.

Om du inte har möjlighet att betala fakturan vid förfallodatum finns det möjlighet att ansöka om anstånd, ett anstånd innebär att förfallodatum skjuts fram max 30 dagar och ränta på fakturabeloppet tillkommer.

Vi kan bevilja anstånd på vissa villkor:

 • Ansökan om anstånd behöver inkomma till kundservice i god tid innan original fakturans förfallodatum
 • Alla tidigare fakturor ska vara betalda
 • De två senaste fakturorna ska vara betalda i tid, senast på fakturans ordinarie förfallodatum
 • Bedömning kommer även göras utifrån fakturabeloppet

Du ansöker om anstånd genom att kontakta vår kundservice, antingen via vårt kontaktformulär eller via telefon 0771-53 53 00, så hjälper vi dig att se över ditt ärende.

Priser och abonnemang privatpersoner

Här kan du läsa mer om våra elnätsabonnemang och priser för privatkunder.

Priser privatpersoner

Priser och abonnemang företag

Se priser för elanvändning och elproduktion för elnät i våra olika områden.

Priser företag