Våra priser och abonnemang

Här kan du läsa mer om våra olika elnätsabonnemang och priser.

Våra priser

Område Olika abonnemang
Dalarna - Södra Norrland Elnätsabonnemang
Enkel enfas
Edsbyn Elnätsabonnemang
Nynäshamn Elnätsabonnemang (max 63A)
Stockholm Elnätsabonnemang
Vallentuna Elnätsabonnemang (max 63A)
Västkusten Elnätsabonnemang
Enkel enfas
Västra Svealand - Västergötland Elnätsabonnemang
Enkel enfas
Alla elnätsområden Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Elnätsområde Abonnemang
Alla elnätsområden (utom Edsbyn) Elnätsabonnemang
Edsbyn Elnätsabonnemang max 63A
Alla elnätsområden Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Område Olika abonnemang
Dalarna - Södra Norrland Elntätsabonnemang
Enkel fas
Nynäshamn Elnätsabonnemang (max 63A)
Stockholm Elnätsabonnemang
Vallentuna Elnätsabonnemang (max 63A)
Västkusten Elnätsabonnemang
Enkel fas
Västra Svealand - Västergötland Elnätsabonnemang
Enkel fas
Alla elnätsområden Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A

Våra elnätsabonnemang

Elnätsavgiften upp till och med 63A består av två delar.

  • Fast del som beror på huvudsäkringens storlek (A)
  • Rörlig del som beror på hur mycket el du använder.
Abonnemang För Ampere Elnätsområde
Bas Lägenhet, radhus, villa med fjärrvärme eller fritidshus. Max: 20 A trefas (35 A enfas) Stockholm
Enkel Lägenhet med större elanvändning samt för radhus, villa eller fritidshus. Max: 63 A trefas Alla våra elnätsområden
Lägenhet Lägenhet (Minst 3 abonnemang med gemensam elnätsanslutning) Max: 20 A trefas (35 A enfas) Alla våra elnätsområden, förutom Stockholm
Tid Boende med huvudsaklig elanvändning under lågpristid:
apr - okt: alla dagar
nov - mars: mån - fre kl. 22-06, lör - sön hela dygnet
Max: 63 A trefas Dalarna – Södra Norrland
Stockholm
Västkusten
Västra Svealand – Västergötland
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A (tilläggsavtal)
Ersättning vid elproduktion för eget bruk. Max: 63 A trefas Alla våra elnätsområden

Här hittar du mer information kring vilket abonnemang som passar bäst för dig.

Vanliga frågor och svar

Nej du betalar inte dubbelt.


Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga elnätsavgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt. 


Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du faktiskt använder och som du köper av dem.

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig kostnad. 


Den fasta elnätsavgiften, som beräknas i kronor, är lika stor varje månad men varierar beroende på vilket abonnemang du har valt hos oss. Den baseras på hur mycket el du kan använda samtidigt, det vill säga din säkringsstorlek, samt ska täcka kostnader för bland annat underhåll och utbyggnad av elnätet. 


Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och varierar beroende på hur mycket el du använder samt var i landet du bor. Avgiften debiterar dig för den mängd el, i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar.


Det är inte möjligt att binda den rörliga kostnaden. 

Bankgiro: 5552-2635


Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ).  


Om du ska betala från utlandet uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

IBAN: SE435 0000 0000 5746 1042 629

SWIFT / BIC: ESSESESS

Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.


 

Text uppdaterad: 29 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?