Vad händer med elen när du flyttar?

Ska du flytta? Oavsett var du bor behöver du ett elnätsavtal för att få el hemma. Det innebär att du måste anmäla din flytt i god tid – en bra regel är att göra det minst fem dagar innan det är dags.

Gör din flyttanmälan här!

Att tänka på innan du anmäler din flytt:

  1. Se till att ha alla uppgifter om din nya bostad tillgängliga när du ska teckna elnätsavtal. Om du inte har tillgång till dem än kan du kontakta tidigare ägare eller fastighetsägaren för att få uppgifterna. Du behöver något av följande:
    • Din nya adress. Om du flyttar till en lägenhet så krävs också ett lägenhetsnummer.
    • Ett anläggnings-id. Det är en 18 siffror lång sifferkombination som alltid börjar med 735 999 och som kan hittas på elmätaren.
  2. Du behöver ett BankID för att kunna anmäla din flytt via webben.