Finansiell information

Den finansiella information som presenteras på webbplatsen avser elnätsverksamheten som bedrivs inom Ellevio AB (publ), ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget är Sveriges näst största elnätsföretag med cirka 18 procent av den svenska marknaden sett till kunder.

Nettoomsättningen uppgick 2022 till 7,5 miljarder kronor. Samma år investerades cirka 3,3 miljarder kronor för att anpassa elnätet till framtidens behov. Ellevio har nästan 700 anställda och sysselsätter via konsulter och entreprenörer ytterligare över 2 000 personer. 

De 971 000 kunderna finns på västkusten, i Mellansverige samt i Stockholmsområdet, med en majoritet av kunderna i Stockholm.

Reglerad verksamhet

Eldistribution är ett naturligt monopol och en reglerad verksamhet. Det betyder att Ellevio AB verkar under ett regleringsramverk samt övervakas och granskas av en myndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei beslutar hur mycket Ellevio AB får ta ut i intäkter från sina kunder i Intäktsramen sätts i förhand för fyra år i taget.

Ägare

Ellevio ägs av fyra pensionsfonder:

  • OMERS Infrastructure, 50 procent
  • Tredje AP-fonden, 20 procent
  • Folksam, 17,5 procent
  • AMF, 12,5 procent

Noterade obligationer

Ellevio AB har noterade obligationer på EuroNext Dublin och rapporterar därför i enlighet med marknadspraxis.

Nyckeltal januari–december 2022

  • 25,0 (27,5) TWh el distribuerades till våra kunder
  • Nettoomsättningen uppgick till 7 535 miljoner kronor (7 153)
  • Rörelseresultatet uppgick till  2 085 miljoner kronor (1 973)
  • Det fria kassaflödet summerades till 1549 miljoner kronor (1 194)
  • Investeringar i materiella och immateriella tillgångar, inklusive förvärv, uppgick till 3 345 miljoner kronor (3 590)

Ta del av fördjupad finansiell information (på engelska)

Halvårsrapport 2023

Halvårsrapporten kommenterar resultatet och viktiga händelser i Ellevio AB:s verksamhet under året. Rapporten är tillgänglig på engelska på sidan Financial Reports and Documents.

Financial Reports and Documents

Få finansiell information från oss

Vill du få våra finansiella rapporter och annan finansiell information direkt i din e-post?

Anmäl dig här!

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?